Preloader

Tyrimas atskleidė, jog papildomos studentų išlaidos studijoms kartais siekia ir kelis tūkstančius eurų

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) atliko tyrimą „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimas studijomis“, kurio rezultatai atskleidė, kad 45 proc. studentų, kuriems studijų metu reikėjo papildomų priemonių ar medžiagų, aukštoji mokykla jų nesuteikė, o papildomos studentų išlaidos svyravo nuo kelių eurų iki kelių tūkstančių.

Su didžiausiomis išlaidomis susiduria sveikatos ar biomedicinos mokslų bei menų studijų studentai

Maždaug 45 proc. studentų, kurie teigė, kad studijų metu jiems reikėjo papildomų priemonių ar medžiagų, nurodė, kad aukštoji mokykla jų nesuteikė, įskaitant ir baigiamojo darbo rengimui reikalingas priemones. Didžioji dalis šių studentų papildomas priemones turėjo pirkti iš savo asmeninių lėšų.

Daugiausia išlaidų patyrė sveikatos ar biomedicinos mokslų bei menų studijų studentai. Jiems reikėjo įsigyti chalatus, batus, pirštines, stetoskopus, kosmetikos priemones ar įrankius bei kitas priemones, o nurodytos sumos svyravo tarp 100 ir 600 eurų. Menų studijų programų studentai įvardijo tai, kad studijų metu jiems teko pirkti įvairių kompiuterinių programų licenzijas, statybos, dailės, architektūros, siuvimo bei kitas medžiagas be kurių pilnavertiškai dalyvauti studijų procese būtų neįmanoma. Įvardintos sumos – nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų, nepriklausomai nuo to, ar studentai mokėsi valstybės finansuojamose, ar nefinansuojamose studijų vietose.

Dėl aukštosios mokyklos išteklių trūkumo – išlaidos studentams

Dalis studentų nurodė, kad jiems teko pirkti papildomas knygas, vadovėlius, pratybas ar spausdintis mokymuisi reikalingą medžiagą, nes aukštoji mokykla negalėjo pilnai aprūpinti visų studentų. Tokių priemonių išlaidų sumos svyravo tarp 20 ir 300 eurų. Maždaug 36 proc. studentų patyrė išlaidas, susijusias su baigiamojo darbo projekto gynimu, dažniausiai – su baigiamojo darbo spausdinimu bei įrišimu. Studentai pabrėžė, kad kartais teko spausdinti kelias darbų kopijas. Bendros spausdinimo bei įrišimo išlaidos svyravo tarp 15 ir 50 eurų.

Keli studentai savo atsakymuose įvardijo ir tai, kad aukštųjų mokyklų administracija prieš gynimus informavo studentus, jog jie turi pirkti gėles, saldainius, vandenį ar net užkandžius viešojo gynimo komisijos nariams.

Padengti papildomas išlaidas privalo aukštosios mokyklos

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Eigirdas Sarkanas teigė, jog įvardintos papildomos studentų išlaidos – aukštųjų mokyklų atsakomybė. „Visuose studijų krepšeliuose, nepriklausomai nuo to, ar už studentą sumoka valstybė, ar aukštajai mokyklai moka pats studentas, yra įskaičiuotos lėšos, reikalingos ne tik dėstytojų atlyginimams bei studentų skatinimui, tačiau ir išlaidos, būtinos prekėms bei paslaugoms, susijusioms su studijomis“. Tai nurodyta Mokslo ir studijų įstatymo 76-ame straipsnyje.

Su visu tyrimo aprašymu susipažinti galite čia.

Tyrimas „Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimas studijomis“ buvo vykdomas siekiant įvertinti studijų kokybę Lietuvos aukštosiose mokyklose bei identifikuotų būtinus pokyčius, siekiant tobulinti studijų kokybės elementus. Sąjunga siekė suprasti ir įvertinti studijų proceso vykdymo kokybę aukštosios mokyklos kuriamoje mokymosi aplinkoje bei studentų – vienos pagrindinių studijų proceso ašių – suvokimą apie tai. Tyrimu taip pat siekta nustatyti studentų patirtas neplanuotas išlaidas visu studijų laikotarpiu.  Apklausos metu buvo apklaustas 1021 studentas.