Preloader

Svarbiausi pastarojo ketvirčio LSS darbai

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) per pastaruosius tris mėnesius siekė tiek akademinės, tiek socialinės studentų gerovės. Nemažai dėmesio skirta pagalbai iš Ukrainos atvykusiems studentams ir užsieniečiams, studijuojantiems Lietuvoje.

Alternatyvus stojimo į aukštąją mokyklą kelias

Nuo 2024 m. asmenys iš socialiai jautrios aplinkos, baigę trumpąsias studijas arba turintys darbo ar savanorystės patirties į aukštąją mokyklą galės stoti per papildomą konkursinę eilę.

Tikimasi, kad tai paskatins nesiryžusius siekti aukštojo mokslo ar neturėjusius tokios galimybės dėl sudėtingos finansinės padėties, priimti sprendimą mokytis universitete arba kolegijoje.

Apie alternatyvų būdą įstoti į aukštąją mokyklą LSS kalba jau ne vienerius metus ir tai buvo vienas iš strateginių Sąjungos tikslų.

Bendrabučių kokybės standartas

Tam, kad būtų galima nustatyti, ar aukštųjų mokyklų apgyvendinimo sąlygos atitinka bent minimalius reikalavimus, LSS parengė Bendrabučio kokybės standarto kūrimo gaires

Tai yra dokumentas, kuris kiekvienai studentų savivaldai padės identifikuoti trūkumus ir siūlyti pokyčius gerinant apgyvendinimo paslaugų kokybę.

Pagalba studentams iš Ukrainos

LSS vykdė studentų iš Ukrainos mentorystės programą. 

Inicijuotų diskusijų dėka ukrainiečiai studijuojantys Lietuvoje stipendijas gauna ir vasaros laikotarpiu.

Šiuo metu siekiama, kad tikslinės išmokos būtų skiriamos ir prieš karą į Lietuvą studijuoti atvykusiems ukrainiečiams.

Studentams iš užsienio palankesnės teisinė sistema

Seimui priėmus Užsieniečių teisinės padėties ir rinkliavos įstatymų pakeitimus panaikintas ribojimas bakalauro pakopoje studijuojantiems užsieniečiams dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, supaprastinta laikino leidimo gyventi gavimo tvarka ir perpus sumažinta rinkliava už jo išdavimą.

Užsieniečiams nebereikės kreiptis dėl vizos. Laikiną leidimą gyventi jie galės gauti iš karto, dar net neatvykę į Lietuvą. Procesai vyks greičiau – laikino leidimo gyventi dėl studijų arba darbo po studijų reikės laukti nebe 3, o 2 mėnesius.

Pokyčiai orientuoti ne tik į bakalauro, bet ir aukštesnių pakopų studentus. Pavyzdžiui, doktorantams laikinas leidimas gyventi bus išduodamas 3 metams, vietoje 2. Magistrantams ar ieškantiems darbo Lietuvoje baigus studijas bus leidžiama atvykti kartu su šeimos nariais, netaikant reikalavimo Lietuvoje būti pragyvenus 2 metus.

Privalomų praktikų apmokėjimas

Seimo pavasario sesijoje pateikimo stadiją praėjo siūlymas apmokėti privalomas studentų praktikas viešajame sektoriuje ir rekomendacija tai daryti privačiame. 

Dabar laukiama rudens Seimo sesijos, kai bus pratęstos oficialios diskusijos dėl šio įstatymo priėmimo.

Socialinės garantijos doktorantams

Seime pakeitus Mokslo ir studijų įstatymą žadama, kad bus sudarytos palankesnės sąlygos Lietuvoje siekti akademinės karjeros. 

Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga bendradarbiaudama su LSS siekia, kad būtų inicijuojamos diskusijos dėl doktorantų statuso keitimo ir socialinės apsaugos garantijų paketo subalansavimo.

Šiuo metu doktorantas yra laikomas studentu ir gauna stipendiją. Kadangi tai nėra darbo santykiai, beveik kas antras doktorantas dirba su savo studijomis nesusijusį darbą, vien tam, kad gautų socialines ir finansines garantijas.