Preloader

Su Vyriausybės atstovais diskutuota apie socialinę dimensiją ir rezidentų problemas

Gruodžio 1 dieną, Tarptautinės studentų dienos proga, vyko akademiniai pusryčiai su LR Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene. Susitikimo metu buvo aptartas Lietuvos aukštojo mokslo socialinės dimensijos  tobulinimo veiklos planas, rezidentų situacija, studijų kokybės vertinimo mechanizmai ir socialinės garantijos ištęstinių studijų studentams.

Kuriamas planas socialinės dimensijos tobulinimui

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) yra davusi pažadą, jog suvienodinus stojimo reikalavimus į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas, bus pradėtas socialinės dimensijos tobulinimo plano rengimas. Lietuvos studentų sąjunga (LSS) jau yra įsitraukusi į jo kūrimą. Plane bus numatomi siekiai, susiję su aukštojo mokslo prieinamumu ateinantiems ketveriems metams. 

„Džiaugiamės, kad Ministerija atkreipė dėmesį į šią problemą. Sieksime, kad planas būtų kompleksinis, neapsiribojantis vienos ar kelių priemonių įgyvendinimu,“ – teigia LSS Prezidentas Vytautas Kučinskas.

Viena iš priemonių socialinės dimensijos plėtros priemonių įgyvendinimui – fondo įsteigimas. Pažeidžiamos grupės galės pretenduoti ne tik į socialinę stipendiją, bet gauti paramą ir pagalbą kitais būdais. Tikimasi, kad šią savaitę planas bus pateiktas viešoms konsultacijoms.

Nemažiau svarbu tai, kad socialinės dimensijos sąvoką numatoma įtvirtinti įstatymuose. „Tai suteiktų daugiau aiškumo ir leistų nubrėžti konkrečias kryptis dirbant šiuo klausimu,“ – mano LSS Prezidentas. 

Rezidentams atidirbti baigus studijas nereikės

Susitikimo metu LSS atstovai kėlė klausimą dėl siūlymų medikams privalomai atidirbti pagal valstybės poreikį baigus studijas. 

Kalbėdama apie rezidentus, I. Šimonytė patikino, kad privalomai atidirbti jiems nereikės, tačiau svarbu subalansuoti sistemą taip, kad jaunųjų medikų karjera klostytųsi natūraliai. 

ŠMSM teigimu, svarbu sutarti, ar rezidentūrą laikyti darbu ar studijomis. „Kad rezidentas būtų vertinamas kaip darbuotojas, yra teisinga, bet tokius pokyčius įgyvendinti nėra lengva,“ – mano ŠMSM Viceministras Gintautas Jakštas. 

Reikalinga platesnė diskusija dėl lengvatų ištęstinių studijų studentams

LSS siekia, kad socialinių garantijų teikimas studentams būtų atsietas nuo studijų formos, todėl susitikimo metu buvo iškeltas klausimas dėl socialinių garantijų ištęstinių studijų studentams. Šiuo metu jiems nėra taikomos viešojo transporto lengvatos, neapmokamas privalomas sveikatos draudimas. 

Premjerės nuomone, šią studijų formą renkasi dirbantys asmenys, todėl nėra poreikio apmokėti jų privalomą sveikatos draudimą valstybės lėšomis. 

LSS duomenimis, 30 proc. studentų, pasirinkusių tokią studijų formą, nedirba, todėl susitikimo metu nuspręsta į šį klausimą pažiūrėti plačiau: panagrinėti, ar nereikia ištęstinių studijų modelio peržvelgti iš esmės ir įvertinti socialinių lengvatų poreikį.

Studijų kokybės vertinimo mechanizmų peržiūra

Susitikimo metu prisimintas prieš kelias savaites vykęs LR Seimo posėdis, kuriame parlamentarai nepritarė LSS siūlymui įtraukti studentų teikiamą nuomonę apie studijų kokybę į studijų veiklos vertinimo rodiklių sąrašą, pagal kurį aukštosioms mokykloms bus teikiamas valstybės finansavimas.

LSS tikisi, kad studentų grįžtamasis ryšys turės įtakos siekiant studijų kokybės ir kad tai bus numatyta poįstatyminiuose teisės aktuose.

Esame linkę šiuos rodiklius formuoti tiek su studentų organizacijomis, tiek su pačių aukštųjų mokyklų atstovais, todėl viliuosi, kad pavyks kartu rasti būdus, kaip užtikrinti kokybiško ir patikimo studentų grįžtamojo ryšio integravimą į šį „finansavimo pagal rezultatą“ modelį,“ – kalbėjo J. Šiugždinienė.

Taip pat diskutuota apie Studijų kokybės vertinimo centro veiklos peržiūrą ir galimybę išnaudoti institucijos potencialą surenkant studentų nuomonę nacionaliniu lygmeniu.