Preloader

Studijų kokybės užtikrinimas – nė iš vietos be studentų

Lapkričio 24 – 25 d. Prienų rajone įvyko Lietuvos studentų sąjungos Tarptautinių ryšių seminaro mokymai. Pirmos dienos tema – „Studentų įtraukimas į studijų kokybės užtikrinimą: tarptautinė patirtis”, antros dienos tema – „Tarptautinis aukštojo mokslo reguliavimas”. Kartu su Studentų sąjungos atstovais seminare dalyvavo Vilniaus technologijų ir dailės kolegijos, Šiaulių universiteto bei Šiaulių valstybinės kolegijos Studentų atstovybių nariai.

Pirmą mokymų dieną Europos jaunimo parlamento atstovė Maryia Sliaptsova vedė dalyvių susipažinimo sesiją, o Studentų sąjungos viceprezidentas Maksim Milto kartu su seminaro dalyviais analizavo tarptautinę patirtį, skatinant studentų įsitraukimą į vidinį bei išorinį studijų kokybės užtikrinimą ir Europos studentų sąjungos projekto QUEST tyrimo rezultatus. Pirmos

tag2

dienos pabaigoje Norvegijos studentų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė Erin Nordal Skype sesijos metu pasidalino norvegų patirtimi ir atsakė į dalyvių klausimus.

Antrą seminaro dieną prie mokymų prisijungė Studentų sąjungos Akademinių reikalų komiteto nariai ir įvertino pagrindinių Bolonijos procesų dokumentų (ministrų komunikatų bei strategijų) turinį bei įgyvendinimą Lietuvoje. Europos studentų sąjungos Vykdomojo komiteto narė Nevena Vuksanović Skype sesijos metu susipažino studentų atstovus su Europos studentijos patirtimi dirbant ties Bolonijos proceso įgyvendinimo dokumentų bei atsakingų institucijų.

“Džiaugiamės, jog ne vien Studentų sąjungos nariai bet ir kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybių nariai pareiškė susidomėjimą dėl tarptautinių kompetencijų studijų kokybės užtikrinimo bei tarptautinių aukštojo mokslo principų atžvilgiu. Esame suplanavę seminarų pratęsimą visų akademinių metų bėgyje” – teigia M. Milto.