Preloader

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas

Studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimas yra Lietuvos studentų sąjungos tęstinis projektas (vykdytas 2014 ir 2018 m.), kurio metu siekiama įvertinti studentų pasitenkinimą studijų kokybe Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Tyrimo metu apklausiami pirmosios, antrosios ir trečiosios studijų pakopų absolventai. Taip pat bendradarbiaujant su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga bus vykdoma ir doktorantų apklausa.

Organizacijos nuomone, abiturientams svarbu atsakingai pasirinkti aukštąją mokyklą ir studijų programą. Studijų vietos pasirinkimą gali lemti daugybė įvairių veiksnių – draugų patarimai, aukštosios mokyklos įvaizdis žiniasklaidoje, siūlomų studijų programų populiarumas ar kt.

Siekiama, kad pagrindiniu kriterijumi renkantis studijas bei užtikrinančiu teisėtą būsimų studentų interesą ir lūkestį gauti kokybišką išsilavinimą, taptų studijų kokybė.

 

Lietuvos studentų sąjunga ir kiekviena atskira studentų savivalda siekia kokybiškai atstovauti studentams, kad jų studentiška kasdienybė būtų geresnė, studijų kokybė atitiktų lūkesčius, o kiekvienas studentas be jokių kliūčių galėtų siekti žinių ir kompetencijų, būtų patenkintas savo socialine ir finansine padėtimi, turėtų galimybę naudotis priklausančiomis lengvatomis, plėsti akiratį ir be kliūčių integruotis į darbo rinką.

Įvykdžius tyrimą, bus siekiama įvertinti studijas baigiančiųjų studentų pasitenkinimą studijomis Lietuvoje, išanalizuoti užsienio šalių patirtis bei pateikti rekomendacijas, siekiant tobulinti studijų procesą Lietuvos aukštosiose mokyklose.

 

Tyrime dalyvaus 1000 šiais mokslo metais studijas baigiantys studentai, kurie atsitiktine tvarka bus atrenkami iš Lietuvos studento pažymėjimo duomenų bazės.