Preloader

Studentų sąjungos Konferencijoje: metų veiklos pristatymas ir rinkimai

Kovo pradžioje studentų atstovai nuotoliniu būdu jungsis įvertinti Lietuvos studentų sąjungos (LSS) metų veiklą (2020 m. rugpjūtis – 2021 m. kovas) ir rinkti organizacijos prezidentą. Sąjungos veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks kovo 6 d. (šeštadienį) Zoom platformoje. Registracijos pradžia 9.00 val.

Konferencijoje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkamas naujasis Sąjungos prezidentas, Priežiūros komiteto nariai, tvirtinama LSS strategija (2021–2025 m.) bei LSS narių statuso pakeitimai vasario 6 d. LSS Tarybos nuotolinio posėdžio metu buvo patvirtinti Lietuvos muzikos ir teatro bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijų Studentų atstovybių teikimai tapti tikrosiomis LSS narėmis.

Vadovaujantis LSS reglamento 5.1 ir 5.2 punktais, kandidatai į Prezidento pareigas ne vėliau kaip likus 2 (dviems) savaitėms iki Konferencijos posėdžio turi pateikti šiuos dokumentus:

  • ne mažiau kaip trijų tikrųjų narių rekomendacijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • motyvacinį laišką;
  • pažymą apie kandidato sveikatos būklę; 
  • Lietuvos studentų sąjungos veiklos programą.

Vadovaujantis LSS įstatų 4.42. punktu Priežiūros komiteto nariais gali būti renkami tik esami ar buvę tikrųjų narių ir narių stebėtojų nariai. Priežiūros komiteto nariai negali būti kitų LSS organų nariais, išskyrus delegatais Konferencijoje. 

Remiantis LSS reglamento 8.7 punktu, Kandidatai į Priežiūros komitetą turi pateikti tikrojo nario arba nario stebėtojo vadovo raštišką patvirtinimą arba patvirtinimą, išsakytą žodžiu Konferencijos metu, kad kandidatas yra arba buvo tikrojo nario arba nario stebėtojo narys.

Kandidatai* į Lietuvos studentų sąjungos Prezidento bei organizacijos Priežiūros komiteto narių pareigas turi pateikti dokumentus, pasirašytus mobiliu elektroniniu parašu el. paštu info@lss.lt arba registruotu paštu dokumentų originalus pristatyti į LSS centrinį biurą (A. Vivulskio 36, 2 aukštas, Vilnius) iki š.m. vasario 20 d. 23.59 val.

*Kandidatai pateikdami dokumentus sutinka, kad jie bus viešinami internetinėje svetainėje www.lss.lt