Studentų lūkesčiai valdžios atstovams neatrodo pagrįsti?

IMG_5197

Sausio 30 d. Lietuvos studentijos lyderiai dalyvavo susitikime su Švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu bei kitais Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) darbuotojais. Susitikimo metu aptarti trys svarbūs studentijai klausimai – skatinamosios stipendijos, studentų garantijos konsolidacijos kontekste ir transporto lengvatos ištęstinių studijų studentams.

Skatinamosios stipendijos – prabanga

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas susitikimo metu priminė, jog LSS teikė siūlymą skirti papildomus 5 mln. eurų skatinamųjų stipendijų didinimui iš vidinių ministerijos asignavimų.

Nors ŠMM viceministras buvo klaustas apie skatinamąsias, išskyrė kitą prioritetinę sritį – socialines stipendijas. Jis teigė, jog skatinamosios stipendijos yra prabanga, o didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas sudaryti palankesnes sąlygas studijuoti turintiems mažiau galimybių. „Galim sumažinti studijų vietų skaičių, tada atsiras daugiau lėšų skatinamosioms stipendijoms“, – siūlė G. Viliūnas. Taip pat jis savo ruožtu teigė, kad Sąjunga turėtų skatinti įvairių sektorių atstovus skirti tikslines stipendijas specialistų rengimui.

Didžioji dalis lėšų, kurių LSS prašė skatinamųjų stipendijų didinimui, yra skirtos doktorantams. ŠMM viceministras teigė, jog jos turėtų ateiti ne kartu su stipendijomis, bet su atlyginimų kėlimu, tai yra numatyta ir LR Vyriausybės programoje.

Taip pat ŠMM viceministras džiaugėsi radęs bendrą LSS ir ŠMM interesą – doktorantus. Jei jauni žmonės dėl finansinių problemų nenorės įgyti daktaro laipsnio, kyla grėsmė ir dėstymo bei studijų kokybei, kuri yra bendras visos akademinės bendruomenės tikslas.

IMG_5197

„Baigsit, kaip įstojot“

Antrasis aptartas klausimas – studentų garantijos konsolidacijos kontekste. Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentė Greta Šmaižytė kėlė klausimą, kas nutiks su studentais, kurie nesutiks pasirašyti sutartį su kita aukštąja mokykla, kas kompensuos studentų patirtas išlaidas ir kas nutiks su tais, kurie gavo tikslinį finansavimą ar buvo pasiėmę studijų paskolą, kas apskritai užtikrins studentų garantijas?

Giedrius Viliūnas atsakė trumpai: „Studentams bus pasiūlytos ne blogesnės sąlygos ir turite sutikti su jomis“. Taip pat jis sakė, jog galioja bendras principas – „baigsit, kaip įstojot“. Tiek valstybės finansuojami, tiek nefinansuojami studentai turi teisę pereiti į kitą aukštąją mokyklą, nepatiriant jokių nuostolių, ja, anot ŠMM viceministro, ir bus galima naudotis.

Susitikime buvo pritarta, kad aukštųjų mokyklų tinklo reorganizavimo apraše turėtų atsirasti punktas, numatantis lėšas kompensavimui išlaidų, patiriamų persikeliant iš vieno regiono į kitą.

LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pabrėžė, jog „Studentų lūkesčių būna įvairių – vienų įstoti į konkrečią studijų programą, kitų – įstoti ne tik į konkrečią programą, tačiau ir konkrečią aukštąją mokyklą, būtent į pastarąjį lūkestį konsolidacijos kontekste dėmesys nėra kreipiamas.“ Studijų, mokslo ir technologijų departamento direktorius Albertas Žalys atsakė, jog visi studentų lūkesčiai turi turėti argumentus. Tiek jis, tiek G. Viliūnas abejojo, ar noras baigti konkrečią aukštąją mokyklą yra pakankamai pagrįstas.

Faktas, kad studentams gali būti svarbi ne tik studijų programa, bet ir jungimosi atveju pasikeitęs aukštosios mokyklos vardas, ŠMM viceministrui ir darbuotojams pasirodė juokingas. „Įsivaizduokit, jei dirbat įmonėje, kuri bankrutuoja, juk nebedirbsit toliau. Ar aukštosios mokyklos pavadinimas yra pakankamas pretekstas atsisakyti pasirašyti sutartį su aukštąja mokykla, jei siūlomos tokios pat arba net geresnės sąlygos,“ – klausė ŠMM viceministras, kalbėdamas apie Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) atvejį.
Stodamas į aukštąją mokyklą studentas turi teisėtą lūkestį ją pabaigti. Jei dėl įvykusios konsolidacijos jis nebegali gauti tos aukštosios mokyklos diplomo, kurioje pradėjo studijas, studentas turi teisę nepasirašyti sutarties su kita aukštąja mokykla ir gauti iš valstybės kompensaciją už patirtas išlaidas. Paklaustas, ką darytų Švietimo ir mokslo ministerija, jei studentai dėl nepateisintų lūkesčių ir negautų kompensacijų iškeltų kolektyvinį ieškinį, G. Viliūnas atsakė: „Bandytume paaiškinti, kad vaikiška“.

Transporto lengvatos – visiems studentams

Sąjungos prezidentas E. Sarkanas iškėlė dar vieną opų studentijai klausimą – kodėl ištęstinių studijų studentams nėra suteikiamos transporto lengvatos? ŠMM atstovai teigė suprantantys, jog tai yra neteisinga ir ne vienerius metus bando spręsti šią problemą. Padėti ištęstinių studijų studentams gauti viešojo transporto lengvatas galėtų ir LR Susisiekimo ministerija.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER