Studentų garantijos aukštosios mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo atveju

IMG_0766

Šiandien vykusiame Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje buvo pritarta, jog Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu (ASU), bus prijungti prie Vytauto Didžiojo universiteto (VDU). Taip pat nuspręsta, kad nepaisant Lietuvos sporto universiteto (LSU) bendruomenės nepritarimo, LSU akademijos statusu prijungti prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU).  Reaguodama į vykstančius procesus, Lietuvos studentų sąjunga (LSS) nori pabrėžti, jog itin svarbu, kad dėl aukštųjų mokyklų reorganizavimo ar likvidavimo studentams būtų suteikiamos visos garantijos bei išpildyti visi jų teisėti lūkesčiai.

Švietimo ir mokslo komitete buvo priimtas sprendimas, jog LEU prijungus prie Vytauto Didžiojo universiteto, VDU studijos būtų vykdomos Kaune, o esamiems LEU studentams būtų sudarytos visos sąlygos pradėtas studijas baigti Vilniuje.

IMG_0766

„Sudaryti visas sąlygas bei leisti studentams baigti studijas reorganizuotoje aukštojoje mokykloje yra racionalus sprendimas, tačiau tai tik viena medalio pusė. Studentai taip pat turi turėti galimybę ir nutraukti studijas, jeigu jie, pavyzdžiui, nusprendžia, kad nenori po reorganizacijos keisti aukštosios mokyklos arba keltis studijuoti į kitą miestą. Tokiu atveju, studentams turi būti sudarytos sąlygos nutraukti studijas, apmokant visas jų su studijomis patirtas išlaidas bei numatyti galimybę pakartotinai stoti į tos pačios pakopos valstybės finansuojamą vietą“ – teigia LSS  prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Kokios garantijos turi būti užtikrintos studentams ?

Jei nusprendus aukštąją mokyklą likviduoti ar reorganizuoti studentas pasirenka nebetęsti studijų:

1.       Valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantiems studentams turi būti grąžinta visa jų sumokėta studijų kaina;
2.      Kompensuojamos pragyvenimo ar kitos su studijomis susijusios studento patirtos išlaidos;
3.      Užtikrinta galimybė stoti pakartotinai į tos pačios pakopos studijas valstybės finansuojamoje vietoje.

Jei nusprendus auštąją mokyklą likviduoti ar reorganizuoti studentas pasirenka tęsti studijas, tačiau jo studijų programa nebevykdoma:

1.     Studentas turi teisę tęsti studijas kitoje auštojoje mokykloje, kompensuojant patiriamas išlaidas (jei aukštoji mokykla perkeliama į kitą regioną) ir  padengiant ne dėl studento kaltės atsiradusius kaštus (pvz. jei perkeliant į kitos AM studento programą atsiranda akademinių skirtumų (dalykų/modulių);
2.       Studentas turi teisę nutraukti savo studijų sutartį, gauti kompensacijas ir galimybę pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER