Preloader

Studente, tapk ministru! (Pratęsta registracija!)

Lapkričio 15 d. LR Vyriausybę keičia studentai!

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), minint Tarptautinę studentų dieną, kviečia studentus vienai dienai tapti pasirinktos ministerijos vadovu arba Ministru Pirmininku ir Vyriausybės posėdyje aptarti, kaip kiekviena ministerija gali prisidėti prie būsimo ar esamo studento gerovės kūrimo bei puoselėjimo.

Visus norinčius dalyvauti, LSS kviečia užpildyti pateiktą formą ir iki lapkričio 4 d. 18 val. pateikti šiuos dokumentus:

  • Gyvenimo aprašymą;
  • Motyvacinį laišką, pagrindžiantį,  kodėl pretenduojama į pasirinktą ministeriją (galima kandidatuoti ne daugiau kaip į tris pozicijas, motyvaciniame laiške pasirinkimai pateikiami prioriteto tvarka). Motyvaciniame laiške studentas gali nurodyti / siūlyti alternatyviąją darbinę temą, su kuria norėtų darbuotis.
  • Rekomendaciją, kurią gali suteikti aukštoji mokykla, darbovietė ar organizacija, kurioje studentas dirba (dirbo) ar atlieka (atliko) savanorišką veiklą, praktiką.

Rekomendacija, gyvenimo aprašymas ir motyvacinis laiškas turi atspindėti studento sukauptą patirtį, kompetencijas pasirinktos pozicijos darbo srityse.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. spalio 15 d. iki 2019 lapkričio 4 d. 18 val. LSS biure adresu A. Vivulskio 36, 2a. nuo 10 iki 18 val. arba elektroniniu paštu viktorija.zilinskaite@lss.lt.

Dokumentus nagrinės LSS sudaryta komisija. Nagrinėjant prašymus ir dokumentus komisija turi teisę dalį studentų kviesti į motyvacinius pokalbius, siekiant išrinkti tinkamiausią kandidatą. Motyvaciniuose pokalbiuose pagal poreikį gali dalyvauti ir atitinkamos ministerijos  ar vyriausybės kanceliarijos atstovas.

  • Iki spalio 31 dienos 12:00 valandos vyksta dokumentų priėmimas;
  • Spalio 31 – lapkričio 4 dienomis komisija vykdo studentų pateiktų dokumentų analizę ir suformuoja studentišką ministrų kabinetą. Komisija turi teisę organizuoti individualius pokalbius su dokumentus pateikusiais studentais.
  • Lapkričio 4 dieną pretendentai apie dalyvavimą bus informuoti nurodytu el. paštu;
  • Lapkričio 5 – 9 dienomis atrinktųjų studentų susitikimai su Sąjungos atstovais.
  • Lapkričio 11-13 dienomis – individualūs studentų susitikimai su ministrais (susitikimo metu aptariami abiejų pusių lūkesčiai, ministerijos darbo specifika, keitimų dienai iškelti tikslai ir uždaviniai);
  • Lapkričio 14 dieną – studentai keičia LR Vyriausybę (studentas turi iš anksto parengtą darbotvarkę su patvirtinta darbine tema, iškeltus uždavinius ir numatomus darbų rezultatus);
  • Lapkričio 15 dieną – studentiško Ministrų kabineto susitikimas su tikruoju Ministrų kabinetu (Vyriausybės posėdis, kurio metu aptariami studentų siūlymai ir idėjos probleminių sričių sprendimams,  parengtos darbo dienos metu).

* Apgyvendinimą ir kelionės išlaidas LSS kompensuoja.

Kontaktinis asmuo:
Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentė
Viktorija Žilinskaitė
El. paštas: viktorija.zilinskaite@lss.lt
Tel. nr.: +370 636 20 717