Preloader

Studentai protestavo prieš valdančiųjų sprendimus, priimamus „už uždarų durų“

Šiandien prie Seimo milžiniškomis žirklėmis buvo karpomi saitai tarp Vyriausybės ir akademinės bendruomenės – tokiu spektakliu studentai mėgino atkreipti sprendimų priėmėjų dėmesį į aukštojo mokslo problemas. Pasak teatralizuoto protesto organizatorės Lietuvos studentų sąjungos prezidento Dainiaus Dikšaičio, naujosios Vyriausybės programoje įtvirtintos su aukštuoju mokslu susijusios nuostatos nesutampa su studentų nuomone bei poreikiais.

„Lietuvos studentų sąjunga, atstovaudama šalies studentiją, tiek prieš šį rudenį įvykusius Seimo rinkimus, tiek paaiškėjus jų rezultatams aktyviai siekė užmegzti konstruktyvų dialogą su sprendimų priėmėjais bei dalyvauti su aukštojo mokslo situacija susijusių sprendimų priėmimo procese.

Nepaisant šių pastangų ir viešai reiškiamos studentų nuomonės, XVI Vyriausybės pristatytoje programoje įtvirtintos nuostatos dėl pokyčių aukštojo mokslo sistemoje buvo priimtos, nesitariant su akademine Lietuvos

tag1

bendruomene ir nesutampa su jos nuomone bei poreikiais. Mūsų tikslas – kad studentai galėtų dalyvauti priimant sprendimus nepriklausomai nuo to, kokia politinė jėga sudaro valdančiųjų daugumą“, – sakė D. Dikšaitis.

Greta Seimo rūmų surengtame proteste studentai inscenizavo ryšio tarp Vyriausybės ir akademinės bendruomenės nutrūkimą – valdančiuosius simbolizuojantis protesto dalyvis didelėmis žirklėmis karpė tarp studentijos ir sprendimų priėmėjų nutiestus saitus.

Lietuvos studentų sąjungos prezidentas bei organizacijos atstovai taip pat dalyvavo šiandien priešpiet vyksusiame Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame bus pristatytos Lietuvos studentų sąjungos parengtos rekomendacijos Vyriausybės programos dalims, susijusioms su aukštojo mokslo sistemos padėtimi šalyje. Ketinama atkreipti dėmesį ne tik į tai, jog kai kurie programos punktai neatitinka studentų nuomonės ir norų, bet taip pat – kad galimai prieštarauja ir Lietuvos Konstitucijai.

Studentų parengtose rekomendacijose raginama ne rengti naujas valstybines mokslo ir studijų strategijas, bet įgyvendinti jau sukurtąją. Pasak protesto organizatorių, Vyriausybės programoje įtvirtintas siekis specialistų rengimą aukštosiose mokyklose vykdyti ilgalaikių sutarčių pagrindu, nevalstybinėse aukštosiose mokyklose studijas finansuoti tik esant valstybės užsakymui neatitinka Lietuvos įstatymų.

„Ši nuostata galimai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijos. Dar 2008 m. kovo 20 d. LR Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, jog „Įgaliojimus nustatyti realią ir racionalią studijų kainą – ir tą, kurią turi mokėti asmenys, priimti studijuoti savo lėšomis, ir tą, kurią turi mokėti asmenys, rengiami tenkinant valstybės nustatytą specialistų poreikį, jeigu jų mokymasis neatitinka įstatymo nustatytų gero mokymosi kriterijų – turi pačios valstybinės aukštosios mokyklos“, – aiškino D. Dikšaitis.

Lietuvos studentų sąjunga pateikė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui konkrečių rekomendacijų, leisiančių programos nuostatoms tinkamiau atstovauti studentų interesams ir patenkinti akademinės bendruomenės poreikius, sąrašą.

„Komitetas išklausė mūsų pristatytus siūlymus, tačiau programai buvo pritarta jų nepaisant ir programos nuostatų nekeičiant. Siūlymai bus pateikti programos rengėjams, todėl viliamės, jog studentų nuomonė neliks neišgirsta“, – sakė D. Dikšaitis.