Preloader

Studentai išreiškė palaikymą dėstytojams bei mokslininkams: atlyginimai neabejotinai turėtų kilti

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į profesines sąjungas, išreikšdama viešą palaikymą visiems Lietuvos aukštosiose mokyklose ar aukštojo mokslo institucijose dirbantiems dėstytojams, mokslininkams bei neakademiniam personalui.

Dėl mažų dėstytojų atlyginimų nukenčia studentai

LSS kreipimesi teigiama, kad studentai sutinka su dėstytojais ir mokslininkais, jog mokslinis darbas reikalauja itin didelės kvalifikacijos, tačiau už jį mokama neadekvati, nekonkurencinga, mokslininkų statusą menkinanti alga. Atlyginimų sistema yra neteisinga, išbalansuota, neskatinanti tobulėti.

LSS taip pat pabrėžia, kad tinkamai pasirengęs, motyvuotas ir darbui atsidavęs dėstytojas ar mokslininkas yra viena svarbiausių sąlygų, siekiant užtikrinti studijų kokybę ir pačių studentų žingeidų norą ne tik įgyti aukštąjį išsilavinimą, tačiau tuo pačiu siekti pačių geriausių akademinių rezultatų bei tapti visapusiškai išsilavinusia asmenybe.

LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas teigia nemanantis, kad šiuo metu dėstytojų atlyginimai yra adekvatūs jų krūviui bei indėliui į studentų Lietuvos švietimo sistemą. Anot jo, nuo to nukenčia ne kas kitas, o studentai. „Atlyginimai yra svarbus elementas, siekiant užtikrinti kokybiškas studijas ir mokslinės veiklos plėtrą. Dėstytojams bei mokslininkams turi būti sudarytos tinkamos sąlygos dėstyti, atlikti savo mokslinę veiklą bei nuolatos kelti tiek savo mokslines, tiek didaktines kompetencijas. Siekiant visapusiškos švietimo sistemos plėtros bei kokybės augimo, dėstytojų darbo užmokestis neabejotinai privalo kilti.“

 

Studentai siūlo didinti ir neakademinio personalo užmokestį

LSS atkreipia dėmesį į tai, kad aukštosiose mokyklose dirba ne tik dėstytojai ar mokslininkai, tačiau ir neakademinis personalas, kuris yra atsakingas už sklandų studijų proceso įgyvendinimą ar įvairių akademinių bei socialinių paslaugų studentams užtikrinimą.

Sarkanas pastebi, kad šių darbuotojų atlyginimai iš esmės nesikeitė jau ilgą laiką, todėl siekiant užtikrinti stabilią bei sklandžią aukštųjų mokyklų veiklą, yra būtina kelti ir neakademinio personalo atlyginimus bei sudaryti tinkamas darbo sąlygas.