Preloader

Studentai gali kreiptis dėl valstybės remiamos paskolos

Skelbiama paskolos gavėjų prašymų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms 2022 m. rudens semestrą gauti. Studentai prašymus internetu pateikti gali nuo rugpjūčio 22 d. 8 val. iki rugsėjo 19 d. 15 valandos.

Rudenį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies,  teikiamos paskolos gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti – 3 680 Eur. Paskolos suma dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis per vienus studijų metus negali viršyti 2 760 Eur. Numatoma studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašų tvirtinimo data – spalio 3 d.

2022 m. spalio 4 d.  prisijungę prie sistemos, kurioje pildė paskolos gavėjo prašymą, studentai galės pasitikrinti, ar jiems siūloma sudaryti valstybės remiamos paskolos sutartį.

2022 m. valstybės remiamas paskolas teikia „SWEDBANK“, AB bankas. Sutarčių pasirašymas banke vyks nuo 2022 m. spalio 4 d. iki 2022 m. spalio 31 d.

Atkreipiamas dėmesys, kad netinkamai vykdomi įsipareigojimai Valstybiniam studijų fondui pagal anksčiau sudarytas sutartis tampa kliūtimi gauti naują paskolą. Įsiskolinimo dydis neturi reikšmės: nors 1 cento įsiskolinimą turintys studentai nėra įtraukiami į sąrašus paskolai gauti.

Bankai taip pat vertina studentų kredito istoriją. Valstybės remiamų paskolų sutartys nepasirašomos su įsiskolinimų ryšių, lizingo ar komunalinėmis įmonėmis turinčiais studentais, bei tais, kurie vėluoja mokėti palūkanas už kitas paimtas paskolas.

Valstybinis studijų fondas automatizavo duomenų mainų procesą su Studentų registru. Fondas, 2022 m. rudens semestrą gavęs studento prašymą dėl valstybės remiamos paskolos gavimo, jame nurodytus duomenis tikrins su esamais duomenimis Studentų registre. Pastebėję, kad Fondo turimi nurodyti studento studijų duomenys yra netikslūs, studentas nedelsdamas turi kreiptis į savo mokslo ir studijų instituciją dėl studento studijų duomenų ištaisymo ar patikslinimo Studentų registre.

Studentai, rudenį ėmę paskolą metinei studijų kainai sumokėti, nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. liepos 1 d. turės nuvykti į banką ir parašyti prašymą išmokėti antrąją paskolos dalį. Nepateikus prašymo iki nurodyto termino bus laikoma, kad studentas suteiktos paskolos atsisakė.

Jeigu studentams, pretenduojantiems gauti paskolą, iškiltų problemų dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos IS PASKOLA, prašome kreiptis telefonais  +370 658 31004 ir +370 5 2553371  arba elektroniniu paštu  sandra.stukaite@vsf.lt

Valstybinio studijų fondo informacija