Preloader

Studentai džiaugiasi, kad vienodinamos priėmimo sąlygos, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje to nepakanka

LR Vyriausybės posėdyje buvo pritarta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui suvienodinti priėmimo į aukštąsias mokyklas reikalavimus visiems stojantiesiems – pretenduojantiems tiek į valstybės finansuojamas (VF), tiek į nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. Taip pat nuspręsta, kad visi 2021 m. stojantieji į aukštąsias mokyklas turėtų būti išlaikę nebe 3, o 2 privalomus valstybinius brandos egzaminus, o trečiasis yra  laisvai pasirenkamas.

Lietuvos studentų sąjungos (LSS) džiaugiasi, kad buvo pritarta jų raginimui, kad be lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos egzaminų trečiasis būtų laisvai pasirenkamas. Tai suteiktų būsimiems studentams daugiau laisvės renkantis savo norimas studijas bei suvienodintų sąlygas stojant į skirtingas studijų kryptis, nes iki šiol priklausomai nuo pasirinktų studijų, abiturientai būdavo priversti laikyti daugiau egzaminų.

LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas teigia, kad atskirties tarp VF ir VNF studentų negali būti – jiems turi būti taikomi vienodi reikalavimai stojant.

„Reikalavimų suvienodinimas yra tikslinga priemonė siekiant studijų kokybės, kadangi visi studentai mokosi tose pačiose auditorijose, naudojasi tomis pačiomis bibliotekomis bei kita aukštųjų mokyklų infrastruktūra. Vis dėlto, mechaninis reikalavimų suvienodinimas nepagerins abiturientų pasiruošimo aukštajam mokslui. Visų pirma, viskas kyla iš bendrojo ugdymo – tyrimai rodo, kad skirtingos bendrojo ugdymo mokyklos, ypač lyginant regionines bei miesto, skirtingai paruošia abiturientus ir kai kur rezultatai stipriai skiriasi. Dėl to dalis abiturientų yra tiesiog eliminuojami iš tolimesnės švietimo sistemos praktiškai be galimybės pasitaisyti.
Taigi, kol bendrojo ugdymo turinys ir bendra sistema nebus sutvarkyta, tol tokios priemonės bus tik vienkartinės siekiant spręsti atsiradusias pasekmes, o ne pačias priežastis, todėl galiausiai ilgame laikotarpyje tai gali turėti daugiau neigiamų pasekmių negu teigiamų. Taip pat būtina numatyti ir alternatyvius kelius bei galimybes abiturientams patekti į aukštąsias mokyklas“ – teigė LSS prezidentas E. Sarkanas.