Preloader

Sofijoje įvyko 76 – sis ESU Valdybos susitikimas

Gegužės 6 – 12 dienomis Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyko 76 – sis Europos studentų sąjungos Valdybos susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 nacionalinių studentų sąjungų atstovų iš visos Europos. Lietuvai atstovavo Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Eigirdas Sarkanas bei LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė.

Savaitę trukusio Valdybos susitikimo programos struktūra buvo padalinta į dvi dalis: seminarą bei posėdį.

Darbinės seminarų sesijos

Gegužės 7 – 8 dienomis vykusių darbinių seminaro sesijų metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas
artėjančio posėdžio pasiruošimui, kurių metu delegatai diskutavo apie reikalingus pakitimus pateiktiems naujausiems dokumentams:

 • Europos studentų sąjungos tarptautiškumo ir  strateginio mobilumo politikos (angl. Internationalisation and Mobility Policy Paper),
 • skaitmenizacijos (angl. Statement on Digitilisation),
 • aukštojo mokslo sudaiktinimo (angl. Statement on Commodification in Higher Education).

Taip pat seminaro sesijos buvo skirtos apžvelgti:

 • šiandienos aukštojo mokslo aktualijas,
 • gerąsias praktikas,
 • artėjančius pokyčius ir iššūkius, kur studentų balsas turės ypatingą svarbą.
Bolonijos procesas studentų akimis

Viena seminaro sesijų buvo skirta Europos studentų sąjungos leidiniui „Bolonijos procesas studentų akimis“ (orig. “Bologna With Student Eyes“) ir naujausio jo leidimo koncepcijai. Leidinys atskleidžia realią kiekvienos šalies situaciją, turi potencialo tapti galingu įrankiu Europos aukštojo mokslo erdvės (angl. EHEA) 2020 metų Ministrų konferencijos metu pasirašomam Romos komunikato tekstui, kuriame atsispindės studentams aktualūs iššūkiai ir uždaviniai.

Naujasis Europos studentų sąjungos Prezidentas

Paskutines tris susitikimo dienas vyko Valdybos posėdis, kurio metu atstovai išrinko naująjį Europos studentų sąjungos prezidiumą – Prezidentą Robert Napier ir du Viceprezidentus – Sebastian Berger ir Gohar Hovhannisyan bei likusią Europos studentų sąjungos biuro komandą – 7 vykdomojo komiteto narius.

Posėdžio metu buvo taip pat patvirtinti naujasis Europos studentų sąjungos 2019 – 2020 strateginės veiklos planas su prioritetinėmis sritimis:

 • studentų psichinės būklės stiprinimas,
 • į studentą orientuotos mokymo(si) studijos,
 • uždaviniai Bolonijos proceso darbo grupės
  valdybos patariamoje struktūroje, kuri atsakinga už socialinės dimensijos įgyvendinimą aukštajame moksle (angl. AG1: Social Dimension).

Taip pat patvirtina ir 2019-2021 metų finansinė strategija.

Renginio akimirkos: