Preloader

Socialinės dimensijos principų įgyvendinimas aukštajame moksle – ir naujajame komunikate

Studentams aktualios temos nesikeičia jau kurį laiką – prasta studentų finansinė padėtis, dėl kurios jiems tenka dirbti ir mažiau laiko skirti studijoms, nuo ko galiausiai kenčia studijų kokybė, taip pat studijų prieinamumas, nepatraukli paskolų sistema ir kt. Visi šie klausimai yra socialinės dimensijos dalis, kuri yra itin svarbi Europos aukštojo mokslo erdvės (EAME) kontekste, tačiau kiek apleista Lietuvos politinėje arenoje.

Vakar vykusioje EAME ministrų konferencijoje buvo patvirtintas naujas komunikatas, kurio vienas priedų ir yra skirtas būtent socialinei dimensijai.

Naujajame komunikate pabrėžiama, jog EAME yra suprantama kaip sritis, kurioje studentai, darbuotojai ir absolventai gali laisvai judėti mokymosi, mokymo bei tyrimų vykdymo tikslais. Jame taip pat kalbama apie viziją, jog EAME bus visiškai gerbiamos pagrindinės aukštojo mokslo ir demokratijos vertybės bei įstatymo viršenybės principai, o tam, jog ši vizija būtų išpildyta, pabrėžiami trys: studijų prieinamumas, apimantis ir studentų paramą; inovatyvumas, apimantis mokymo bei mokymosi metodus; tarpusavio ryšiai, apimantys tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą, dalinimąsi žiniomis bei studentų ir dėstytojų mobilumą.

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) į socialinės dimensijos įgyvendinimo svarbą aukštajame moksle įvairiomis priemonėmis dėmesį yra atkreipusi jau ne vieną kartą. Šios savaitės pradžioje pasirodžiusioje tinklalaidėje apie tai kalbėjomės su studentų atstovais, o LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas visai neseniai viešai pasidalino savo asmeninėmis įžvalgomis socialinės dimensijos įgyvendinimo aukštajame moksle tema.

Dar vasaros pabaigoje pasirodžiusi LSS pozicija „Dėl būtinų švietimo sistemos pokyčių, siekiant aukštojo mokslo proveržio“, buvo atspirties taškas formuojant studentų poziciją rinkimų kontekste bei siekiant, kad naujai išrinkti Seimo nariai į problemas, su kuriomis susiduria studentai, atkreiptų dėmesį ir nežiūrėtų pro pirštus, o imtųsi realių veiksmų. Pozicija buvo išsiųsta ne tik tuometinei valdžiai, tačiau ir po rinkimų koaliciją suformavusioms partijoms.

Socialinės dimensijos principai EAME kontekste yra labai svarbūs ir jie nėra nauja tema – apie tai kalbama jau ne vienerius metus, o lapkričio pradžioje pasirodę naujausio Eurostudent tyrimo rezultatai tik patvirtino jos aktualumą. Šio klausimo svarbą Europos mastu įrodo ir šiandien tvirtinamame naujame komunikate jam skirtas dėmesys – kartu su komunikatu priėmus ir socialinės dimensijos principų įgyvendinimo gaires, ypatingai pabrėžiama studentų teisių užtikrinimo svarba bei įsipareigojimas remti ir palaikyti šias teises nacionalinėse švietimo sistemose. Tačiau Lietuvoje apie realų socialinės dimensijos principų įgyvendinamą kalbėti yra sudėtinga, nes jos samprata mūsų šalyje, atrodo, iki šiol nėra tinkamai suprantama.

Atsižvelgiant į tai, LSS ir toliau aktyviai sieks, kad socialinė dimensija būtų suprantama ne vien kaip faktinis patekimas į aukštąjį mokslą, bet ir sklandaus mokymosi proceso užtikrinimas, o EAME principai pagaliau būtų įgyvendinti.