Slovėnijoje vyko 74 – asis ESU Valdybos susitikimas

Balandžio 22 – 28 d. Lietuvos studentų sąjungos atstovai dalyvavo Europos studentų sąjungos (ESU) susitikime Slovėnijoje, Bled mieste. Keletas esminių momentų, kokie dokumentai buvo svarstomi susitikimo metu, kokie sprendimai priimti ir kas laukia artimiausiu metu.

Bolonijos proceso įgyvendinimas stagnuoja

Šių metų gegužės 24-25 d. Paryžiuje vyks Bolonijos proceso šalių ministrų konferencija, kurioje bus priimtas naujasis Bolonijos proceso komunikatas. Įvairūs komunikato teksto variantai jau buvo aptarti ir, atrodo, yra sutarta dėl galutinio turinio. Kolkas komunikato esminiai akcentai yra studijų kokybė, diplomų priedėlių pripažinimas, studentų mobilumas. Taip pat svarbu paminėti, kad komunikate akcentuojamas siekis išsikelti didesnę ambiciją ir imtis ryžtingesnių veiksmų įgyvendinant Bolonijos proceso nuostatas. Vis dėlto, viena svarbiausių ir aktualiausių temų būtent studentams – socialinė dimensija – komunikate nėra labai pabrėžiama, nors siekis didinti studijų prieinamumą, nepaisant jokių socio-ekonominių veiksnių, yra vienas iš Bolonijos proceso fundamentalių pagrindų.

Šio komunikatao kontekse savo poziciją turi ir ESU. Susitikimo metu Valdybos nariai pritarė ESU pozicijai, kuri iš tiesų kritikuoja dabartinį Bolonijos proceso įgyvendinimą. ESU pareiškime teigiama, kad šiuo metu įgyvendinimas yra stagnacijoje. Pasigendama aiškių ryžtingų sprendimų, kurie galėtų paspartinti procesus, susijusius su studentų mobilumu, dėstytojų didaktinių žinių bei įgūdžių gerinimu, neformalių kompetencijų pripažinimu, socialinės dimensijos, į studentą orientuotų studijų bei kitų Bolonijos proceso veiklos sričių įgyvendinimu.

Taip pat vienas svarbiausių ESU pozicijos akcentų yra susijęs su Baltarusija bei jos dalyvavimu Europos aukštojo mokslo erdvėje. Kaip žinia, Baltarusija nepasiekė jai keltų tikslų bei užduočių, kurias turėjo įgyvendinti iki šių metų, ir ESU pozicija Baltarusijos atžvilgiu buvo labai griežta – sustabdyti Baltarusijos dalyvavimą Bolonijos procese. Vis dėlto, sutitikimo metu visus ESU atstovus pasiekė informacija, kad Ministrų pozicija Baltarusijos atžvilgiu bus pratęsti jos dalyvavimą dar bent iki 2020 m. Lygiagrečiai su šia informacija šiek tiek keitėsi ir ESU pozicija, kurioje teigiama, kad turi būti sukurti mechanizmai, kurie griežčiau vertintų bei sektų, kaip Baltarusijai sekasi įgyvendinti jai paskirtus uždavinius, susijusius su Bolonijos proceso įgyvendinimu.

Statement on The Future of Education in Europe and a prospective European Education Area

LSS siūlymas ESU

Lietuvos studentų sąjunga susitikimo metu teikė siūlymą Europos studentų sąjungai apsvarstyti galimybes prailginti tiek ESU vykdomojo komiteto, tiek prezidento bei viceprezidentų kadencijas nuo vienerių metų, kaip yra dabar, iki dvejų. Esminiai šio siūlymo argumentai buvo tie, jog esant vienerių metų kadencijai iš tiesų siekti visų ESU užsibrežtų tikslų labai nuosekliai yra labai sudėtinga, kadangi natūralu, jog naujai išrinktiems atstovams reikia tam tikro adaptacinio laikotarpio, kuris gali trukti ir kelis mėnesius. Šio adaptacijos laikotarpio metu sunku tikėtis efektyvaus ir nuoseklaus darbo, ko pasekoje studentams reikšmingų sprendimų priėmimas gali nusikelti į tolimesnę ateitį. Dėl šių priežasčių dvejų metų kadencija užtikrintų tam tikrą įdirbį, kuris galėtų atnešti pozityvių rezultatų per kur kas trumpesnį laiką.

Džiugu, jog mūsų siūlymui buvo pritarta ir lygiai po metų, galime tikėtis realių ESU nuostatų keitimo siūlymų.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER