Preloader

Skelbiami rinkimai dvejoms priežiūros komiteto nario vietoms užimti

Kovo 23 dieną Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinės–rinkiminės konferencijos metu bus renkami du Priežiūros komiteto nariai vienerių metų kadencijai. Norintys kandidatuoti  turi pateikti prašymą iki kovo 16 d. 12:00 el. paštu info@lss.lt.

Priežiūros komitetas yra LSS veiklos ir procedūrų teisėtumo bei efektyvumo priežiūros organas. Jo sudėtį sudaro 4 nariai ir 1 pirmininkas. Komiteto nariu gali tapti esami ar buvę tikrųjų narių ir narių stebėtojų nariai, ar buvę LSS biuro darbuotojai.

Priežiūros komitetas tikrina LSS veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą, prižiūri Konferencijos delegatų rinkimus / tvirtinimus tikrųjų narių kolegialiuose organuose, Reglamento nustatyta tvarka vertina LSS veiklos rezultatyvumą (efektyvumą), svarsto skundus dėl LSS organų veiklos ir procedūrų, teikia išvadas bei pasiūlymus Prezidentui, Tarybai, Valdybai ir Konferencijai ir atlieka kitas LSS Įstatuose numatytas funkcijas.

Daugiau informacijos apie priežiūros komiteto nario pareigas ir darbą rasi LSS Įstatuose.