Preloader

SKELBIAMI LIETUVOS STUDENTŲ SĄJUNGOS VALDYBOS RINKIMAI

Kovo 7-ą dieną vyksiančiame LSS Tarybos posėdyje bus renkama organizacijos Valdyba. LSS Valdyba yra kolegialus valdymo organas, Tarybos posėdyje renkamas 2-ų metų kadencijai. Valdybos sudėtį sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai.

Kandidatas į Valdybos nario pareigas turi pateikti šiuos dokumentus:

  • ne mažiau kaip tris Tikrųjų narių rekomendacijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • motyvacinį laišką.

Valdybos nario pareigos yra nesuderinamos su Viceprezidento, LSS darbuotojo ir Tarybos nario pareigomis. Valdybos nario įgaliojimai pasibaigia pastarajam tapus Viceprezidentu, Tarybos nariu, Priežiūros komiteto nariu ar  LSS darbuotoju.

Valdybos rinkimų tvarka:

  • Tarybos posėdžio metu rengiamas slaptas balsavimas, kurio metu Tarybos nariai renka Valdybos narius;
  • Tarybos narys balsavimo biuletenyje gali balsuoti už ne daugiau kaip tris Kandidatus;
  • Trys, daugiau nei pusę dalyvaujančių Tarybos narių balsų surinkę kandidatai, tampa  Valdybos nariais;
  • Jei nei vienas Kandidatas per balsavimą nesurenka reikiamo Tarybos narių balsų skaičiaus, to pačio posėdžio metu rengiamas pakartotinis balsavimas;
  • Jei kandidatuoja daugiau negu trys Kandidatai ir po pirmojo balsavimo trys Kandidatai nesurenka reikiamo Tarybos narių balsų skaičiaus, to pačio posėdžio metu rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame dalyvauja Kandidatai nesurinkę reikiamo balsų skaičiaus.

SVARBU! Kadangi įsigaliojus naujiems LSS įstatams bus organizuojami pirmieji Valdybos rinkimai pagal naują tvarką, tai ateinančio Tarybos posėdžio metu bus renkami 6 (šeši) Valdybos nariai. 3 (trys) daugiausiai balsų surinkę kandidatai bus išrinkti 2 metų kadencijai, o likę 3 (trys) vienerių metų kadencijai.

Kandidatai norintys tapti Valdybos nariais turi reikalingus dokumentus pateikti iki vasario 22 dienos 23:59 valandos  el. paštu: info@lss.lt. Laiško temos eilutėje nurodyti: „Valdybos rinkimai“.

Kilus klausimams kreipkitės el. paštu info@lss.lt