Preloader

Savanorystė studentų savivaldoje – asmenybių realizacija?

Vasaros pabaiga bei rudens pradžia yra svarbi kiekvienai studentų organizacijai, kadangi tai  puiki galimybė pritraukti naujus narius į jų siūlomas veiklas. Studentų organizacijose, o ypač savivaldose rotacija gan aiški, kas 3-4 metus keičiasi nariai, tad naujieji nariai yra svarbūs veiklos tęstinumui.

Apklausėme aukštųjų mokyklų studentų savivaldų atstovus, norėjome sužinoti, kaip sekasi kviesti pirmakursius prisijungti prie organizacijų veiklos.

Studentų atstovų klausėme, kokiais būdais skatina pirmakursius prisijungti prie studentų savivaldos savanoriškos veiklos?

Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės  (VIKO SA) prezidentė Vilinda Latožaitė atsakė, kad jau stovyklų metu, pasakojimais ir istorijomis apie asmeninę patirtį, išryškinant studentų savivaldos duodamą naudą skatina prisijungti prie studentų atstovų. Prezidentė pabrėžia, kad priėmimų į aukštąsias mokyklas metu, būsimi studentai susižavi organizacijos veikla bei domisi, kaip gali prisijungti prie jų. Rugsėjo mėnesį vyksta kursai, kuriuose pirmakursiai plačiau sužino apie organizacijos struktūrą bei veiklą, po kursų pirmakursiai nusprendžia ar nori prisijungti ar ne.

Utenos kolegijos Studentų atstovybės (UK SA) prezidentas Domantas Mažonas pamini, kad didžiausias dėmesys yra skiriamas pirmakursių krikštynoms (dėl nedidelio studentų skaičiaus kolegijoje, krikštynos sujungtos su pirmakursių stovykla), kurių metu studentai gauna įvairiausias užduotis, kurios atskleidžia studentų gabumus. Viso savaitgalio metu vyresni atstovai stebi pirmakursius ir po krikštynų asmeniškai pasiūlo prisijungti prie atstovybės veiklos bei atstovauti studentams.

Aukštosiose mokyklose pirmakursių pritraukimas į studentų savivaldas prasideda jau priėmimu metu, tad norėjome sužinoti, kaip studentų atstovai save pirmakursiams pristato priėmimo metu.

Klaipėdos valstybinės kolegijos Studentų atstovybės (KVK SA) prezidentė Akvilė Žebelytė atsakė, jog per pačius priėmimus stengiasi daug nekalbėti apie atstovybę, kadangi pirmakursių galvos ir taip pilnos naujos informacijos, tačiau skatina pirmakursius kilus klausimams kreiptis į atstovus. Taip pat padeda susigaudyti priėmimų tvarkoje, palydi iki kabinetų, tuo metu atsako į jiems kilusius klausimus, taip pat, svarbiausia, paragina užsiregistruoti į pirmakursių stovyklą. Stengiasi būti draugiški ir šilti.

Šiaulių universiteto Studentų atstovybės (ŠU SA) prezidentė Aistė Žilevičiūtė pamini, kad priėmimo metu studentams dalina lankstinukus apie studentų atstovybę, kviečia į pirmakursių stovyklą. Pabrėžia, kad pirmakursių stovyklos metu sužinos apie universitete veikiančias organizacijas, kuri viena iš jų mūsų SA. Taip pat trumpai papasakoja, kas jie yra ir ką veikia. Stengiasi būti informatyvus bei draugiški.

Kiekvienoje studentų savivaldoje atstovai vadovaujasi vertybėmis, tad paklausėme, kokias vertybes atstovai komunikuoja pirmakursiams.

Kauno technologijų universiteto Studentų atstovybės (KTU SA) žmogiškųjų išteklių koordinatorius Augustas Baltrėnas atsakė, kad turi 6 KTU SA vertybes: atsakomybė, lyderystė, bendrumas, iniciatyvumas, sąžiningumas, atvirumas. Vienoje ar kitoje situacijoje ir veikloje visos yra komunikuojamos, tik skirtingais lygiais. Mažiausiai pasireiškia lyderystė, tačiau yra studentų atstovybių fakultetuose pirmininkai ir dar keli kiti lyderiai, kurie dažnai parodo, kad yra lyderiai ir pirmakursiai jau nuo pirmų dienų atstovybėje susiranda savo autoritetus/lyderius, kuriais seka. Kitos vertybės yra komunikuojamos netiesiogiai kasdien.

Alytaus kolegijos Studentų atstovybės (AK SA) prezidentas Aurimas Žvirblys teigia, kad komunikuoja draugiškumą ir vieningumą, kad iškilus bėdai nepaliks, o suteiks pagalbos ranką. O svarbiausia, akcentuoja atsakomybę ir tai, kad kiekvienas narys yra vienas nuo kito priklausomas.

Atstovų paklausus, ar nauji nariai yra svarbūs organizacijos tęstinumui, visi sutiko, kad taip, kadangi savivaldose, kas 3-4 metus vyksta narių rotacija.

Panevėžio kolegijos Studentų atstovybės (PANKO SA) prezidentas Antanas Aliušis pabrėžia, kad naujas narys atsineša su savimi naują energiją, naujas mintis, bei naują požiūrį, kas priverčia vėl stiprinti komandą ir pritaikyti darbą ne tik jau esamos komandos poreikiams, bet ir naujų narių poreikiams. Tai suteikia komandai lankstumo, kurį esami bei nauji nariai turi su savimi ir ateityje.

Studentų atstovų paklausus – ar verta studijų laikotarpiu savanoriauti studentų savivaldoje, visi vienareikšmiškai atsakė, kad verta. Savanorystė organizacijoje padeda išlipti iš komforto zonos, padeda atsiriboti nuo mokslų, atrasti ir patobulinti gabumus bei leidžia realizuoti save.