Preloader

Sąjungai ir toliau vadovaus Eigirdas Sarkanas

Kovo 2 d. vyko Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija. Jos metu antrą kadenciją vadovauti Sąjungai išrinktas Eigirdas Sarkanas. 

„Džiaugiuosi, kad studentijos lyderiai jau antrą kartą išreiškė savo palaikymą, patikėjo manimi, mano idėjomis ir delegavo nešti Lietuvos studentų sąjungos vėliavą dėl visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų. Tai yra didžiulė garbė, tačiau tuo pačiu dar didesnė atsakomybė.

Praėjusios kadencijos metu inicijavome pokyčius, susijusius su studentų socialinės ir finansinės padėties gerinimu, taip pat ypatingai svarbus klausimas pastaruoju metu buvo psichologinės studentų būklės gerinimas ir emocinės pagalbos prieinamumas. Todėl būsimos kadencijos metu būtina toliau tęsti šias pradėtas iniciatyvas ir tikiu, kad bendromis Lietuvos studentų sąjungos atstovų pastangomis, pasieksime apčiuopiamų rezultatų studentų gerovei,“ – kalbėjo E. Sarkanas. 

Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis:

  • Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės;
  • Socialinės, finansinės bei psichologinės studentų padėties gerinimas didinant psichologinės pagalbos prieinamumą, siekiant socialinių ir skatinamųjų stipendijų pokyčių bei socialinių garantijų dirbusiems studentams;
  • Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas tobulinant savivaldų narių kompetencijas ir stiprinant savivaldų tarpusavio ryšius.

Taip pat Konferencija išrinko naujus Priežiūros komiteto narius – LSS Alumni Karoliną Bakanauskaitę bei Izabelę Rainytę, Vilniaus kolegijos Studentų atstovybės Elektronikos ir informatikos fakulteto pirmininką Algirdą Arlauską, Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybės narę Akvilę Montrimaitę bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto Studentų atstovybės narį Deividą Gildebrandt.

Prezidentas E. Sarkanas Konferencijai teikė metines veiklos bei finansinę ataskaitas, o Priežiūros komitetas pateikė rekomendacijas Sąjungos veiklos efektyvinimui. Visos ataskaitos buvo patvirtintos.

Delegatai patvirtino ir Lietuvos studentų sąjungos viceprezidentės Viktorijos Žilinskaitės pristatytas aukštojo mokslo vizijos gaires dėl socialinės dimensijos, kuriomis Sąjunga remsis viešai reikšdama poziciją šiuo klausimu.

Konferencija yra aukščiausia valdančioji struktūra, šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Ją sudaro tikrųjų narių deleguoti atstovai, kurie sprendžia tokius klausimus, kaip Sąjungos įstatų ir darbo reglamento (tai pagrindiniai dokumentai, kuriais grindžiama organizacijos veikla) tvirtinimas bei keitimas. Konferencija taip pat vertina Studentų sąjungos veiklą, dvejų metų kadencijai renka prezidentą bei Kontrolės komiteto narius.