Preloader

Sąjunga parengė rekomendacijas aukštosioms mokykloms: studentiškos įžvalgos, kaip puoselėti akademinį sąžiningumą

2022 metais Lietuvos studentų sąjunga (LSS) vykdė tyrimą, siekdami išsiaiškinti akademiškai nesąžiningo elgesio paplitimą ir formas Lietuvos aukštosiose mokyklose. Išanalizavus tyrimo duomenis ir remiantis ekspertų nuomone, buvo suformuotos LSS rekomendacijos aukštosioms mokykloms.

Studentų atstovų vaidmuo

Aukštosios mokyklos renka grįžtamojo ryšio anketas apie dėstytojus, paskaitų procesą ir jų kokybę. Nors duomenys ir renkami, tačiau svarbu, kad į apklausos rezultatus būtų atsižvelgiama ir atinkamai reaguojama. 

Studentų atstovai turėtų būti įtraukiami į visas darbo grupes ir struktūrinius aukštosios mokyklos vienetus, apsprendžiančius akademinės etikos klausimus aukštojoje mokykloje. Sprendimai dėl akademinės etikos klausimų aukštojoje mokykloje neturėtų būti priimami be studento, kaip socialinio dalininko, įsitraukimo.

Rekomendacijų rengėja LSS akademinių ir socialinių reikalų vadovė Gabija Juzėnaitė mano, kad studentų atstovų rolė yra labai svarbi: „Studentų įtraukimas į sprendimus, susijusius su akademine etika, rodo tam tikrą norą pasidalinti atsakomybe: už etišką elgesį aukštojoje mokykloje turėtų būti atsakingas tiek studentas, tiek dėstytojas ar kitas aukštosios mokyklos darbuotojas“.

Dėstytojai turėtų apgalvoti atsiskaitymų formas

Tobulėjant technologinei aplinkai, pastebima, kad studentai atranda vis daugiau būdų, kaip būtų įmanoma sukčiauti atsiskaitymų metu. Kai kurios atsiskaitymų formos yra nebeaktualios ir pasenusios, todėl kai kurios atsiskaitymų formos „skatina“ studentus nusirašyti, o ne mokytis.

Remiantis LSS atlikto akademinio sąžiningumo indekso tyrimo duomenimis, 80% studentų mano, kad akademinio sąžiningumo paplitimą lemia dėstytojų parenkamos užduotys. Taigi, būtina studentų gebėjimus vertinti diversifikuojant taikomus vertinimo metodus. Vertinimo metodų pavyzdžiais gali būti: esė, praktiniai ir tyrimų projektai, pristatymai, atvejų analizės, atviros knygos atsiskaitymai, duomenų analizės, debatai, refleksijos ir kt. 

Vienas iš pasiūlymų yra tikrinti ne tik galutinį atsiskaitymo rezultatą, bet ir eigą. Tai galima padaryti prašant studento atsiskaityti darbą dalimis, pavyzdžiui, prašant pateikti darbo įgyvendinimo planą, planuojamų naudoti šaltinių ir metodų sąrašą, juodraštinę darbo versiją ir pan. Tokiu būdu galima užtikrinti, kad studentas naudoja tinkamas priemones rezultatui pasiekti. Tai taip pat padeda patikrinti, kiek individualaus studento indėlio atsispindi darbe. 

„Iššūkiai, susiję su akademine etika aukštajame moksle kiekvieną akademinės bendruomenės narį paliečia skirtingais būdais. Iššūkiai, su kuriais susiduria dėstytojas, nebūtinai bus tapatūs iššūkiams, su kuriais susiduria studentas. Dėl šios priežasties svarbu užtikrinti balansą, kad akademinės etikos sprendimai apeliuotų į visą akademinę bendruomenę, o ne tik į dalį jos, nes tai užtikrina tam tikrą lygiavertiškumą tarp bendruomenės narių“, – teigia G. Juzėnaitė.

Dirbtinio intelekto keliami iššūkiai

Kol kas Lietuvos aukštosios mokyklos neturi bendro sutarimo dėl dirbtinio intelekto įrankių naudojimo rašant atsiskaitymus. Kai kurios aukštosios mokyklos rengia savo rekomendacijas ir gaires, kaip ir kada galima naudotis dirbtinio intelekto įrankiais studijų metu. Visgi dar nėra iki galo aišku, ar dirbtinį intelektą galima naudoti rašant darbus, ar tai gali būti traktuojama, kaip nusirašinėjimas ir akademinis nesąžiningumas.

Dėstytojai turėtų informuoti studentus, kada, kur ir pagal kokius kriterijus dirbtinis intelektas gali būti naudojamas studijų dalyko užsiėmimų metu. Siekiant įvertinti studento žinias be dirbtinio intelekto įsikišimo, rekomenduojama dėstytojams kurti tokias atsiskaitymo užduotis, kurios gali būti sunkiai atliekamos su dirbtinio intelekto pagalba. Pavyzdžiui, šiuo metu tokios dirbtinio intelekto programos kaip ChatGPT neturi galimybės remtis studento asmenine patirtimi. 

Taip pat siekiant išvengti neetiško ir netinkamo dirbtinio intelekto naudojimo, rekomenduojama dažniau taikyti užduotis, kurios turėtų būti atliekamos studijų dalyko užsiėmimo metu. Tai užtikrina dėstytojo galimybę kontroliuoti aplinką, kurioje studentas atlieka užduotis.

Susipažinti su akademinio sąžiningumo rekomendacijomis galite paspaudus čia.