Preloader

Prasidėjo LSS Paramos fondo trumpalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas trumpalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas.

Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis:

1.    Institucinė parama
2.    Parama veiklai, kuri atitinka LSS veiklos planą
3.    Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui
4.    Parama akademinei veiklai (2016 m. prioritetinė veiklos rūšis)
5.    Parama socialiniai veiklai (2016 m. prioritetinė veiklos rūšis)
6.    Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms
7.    Partnerystės programa
8.    Parama kritinėms situacijoms spręsti

Trumpalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

  •  Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus WORD ir PDF formatu studentų savivaldos turi pateikti el. paštu evelina.revuckaite@lss.lt nuo š.m. balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. darbo dienos pabaigos.
  • Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II aukštas, LT-03114, Vilnius arba atsiųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2016 m. gegužės 22 d. (imtinai).
  • Pateikta elektroninė projektų paraiška el. paštu evelina.revuckaite@lss.lt po 2016 m. gegužės 30 d.. ar atsiųsta originali projektų paraiška, registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta po 2016 m. gegužės 22 d. (imtinai) nebus priimama ir vertinama.
  •  Ilgalaikių projektų vykdymo laikotarpis yra nuo 2016 m. liepos 1 d. iki gruodžio 15 d.

Paramos fondo nuostatai

Projekto paraiškos forma

Projekto įgyvendinimo astaskaita

 

Projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais konsultuoja LSS projektų vadovė Evelina Revuckaitė, el. paštu evelina.revuckaite@lss.lt.