Preloader

Prasideda LSS Paramos fondo trumpalaikių projektų šaukimas

Lietuvos studentų sąjunga skelbia, kad remiantis LSS paramos fondo nuostatais, Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldoms paramos konkurso būdu yra organizuojamas trumpalaikių projektų paraiškų teikimo konkursas. Projektų paraiškas trumpalaikiams projektams savivaldos gali teikti nuo einamųjų metų balandžio 15 d. iki gegužės 15 d.

Fondo lėšos, skirtos trumpalaikiams savivaldos projektams remti, gali būti naudojamos nuo projektų vykdymo pradžios iki pabaigos, tačiau ne anksčiau kaip nuo einamųjų metų liepos 1 d. ir ne ilgiau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.

Fondo parama yra skiriama projektų paraiškų konkurso būdu, atsižvelgiant į šias veiklos rūšis:

1. Parama veiklai, kuri atitinka LSS strategiją/veiklos planą (prioritetinė veiklos rūšis);
2. Parama akademinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis);
3. Parama socialinei veiklai (prioritetinė veiklos rūšis);
4. Parama, skirta studentų savivaldos stiprinimui;
5. Parama studentų kultūrinėms ir pilietinėms iniciatyvoms;
6. Partnerystės programa;
7. Parama kritinėms situacijoms spręsti;
8. Institucinė parama.

Studentų savivaldos, norinčios gauti finansavimą, Lietuvos studentų sąjungai turi pateikti šiuos dokumentus (pagal nuostatus):

22.1. studentų savivaldos vadovo pasirašytą prašymą finansavimui gauti;

22.2. Pirmą kartą studentų savivaldos teikiamai projekto paraiškai, papildomai reikia pridėti studentų savivaldos registracijos pažymėjimo, įstatų bei paramos gavėjo statuso kopijas su tikrumo žyma. Šiuos dokumentus būtina pateikti, jei nuo paskutinio projekto teikimo savivalda pakeitė savo registracijos pažymėjimą, įstatus arba paramos gavėjo statusą;

22.3. Tvarkingai ir išsamiai užpildytą el. paraiškos versija (WORD ir PDF formatais) išsiunčiama su visais reikiamais prisegtais priedais iki nurodytų terminų LSS biurui. Paraiškos originalą (priedas nr. 2), patvirtintą projekto ir organizacijos vadovo parašais bei organizacijos antspaudu, o taip pat kitus su projekto paraiška susijusius priedus, jei reikia (studentų savivaldos strategija, bendradarbiavimo sutartis, rekomendacijos, dokumentai įrodantys tęstinę veiklą ir pan.) išsiunčia LSS per 1 savaitę;

23. Paraiškos ir papildomų dokumentų egzempliorius turi būti tvarkingai surištas arba susegtas, puslapiai sunumeruoti.

Trumpalaikių projektų paraiškų teikimo terminai ir sąlygos:

  • Elektronines projektų paraiškų versijas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus WORD ir PDF formatu studentų savivaldos turi pateikti el. paštu sandra.matoskaite@lss.lt iki gegužės 15 d.
  • Originalias projektų paraiškas bei kitus su paraiška susijusius dokumentus studentų savivaldos turi pristatyti adresu: Lietuvos studentų sąjunga, A.Vivulskio g. 36, II aukštas, LT-03114, Vilnius, arba atsiųsti registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2018 m. gegužės 22 d.
  • Pateikta elektroninė projektų paraiška el. paštu sandra.matoskaite@lss.lt po 2018 m. gegužės 15 d. ar atsiųsta originali projektų paraiška, registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška buvo išsiųsta po 2018 m. gegužės 22 d. (imtinai) nebus priimama ir vertinama.

Paramos fondo nuostatai

Projekto paraiškos forma

Projekto įvykdymo ataskaita

Projektų paraiškų teikimo ir kitais konkurso klausimais konsultuoja Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovė Sandra Matoškaitė elektroniniu paštu sandra.matoskaite@lss.lt arba telefonu +3706391140.