Preloader

Praėjo LSS viceprezidentų ir administratorių mokymai: paskaitos, diskusijos ir neįprasta vakarienė

Spalio 21 – 22 dienomis vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) organizuoti studentų savivaldų mokymai, skirti viceprezidentams ir administratoriams. Tokie mokymai organizuoti pirmą kartą. Mokymų tikslas: pagilinti savo kompetencijas ir užmegzti naudingas pažintis.

Viceprezidentų funkcijos studentų savivaldose – skirtingos

Pirmąją dieną savivaldų viceprezidentai ir administratoriai turėjo atskirus mokymus. Vienas iš svarbiausių momentų viceprezidentų dalyje – išsiaiškinti, kokias funkcijas atlieka šias pareigas einantis atstovybės narys. Pasak LSS viceprezidentės Ievos Vengrovskajos, studentų savivaldos viceprezidento funkcijos priklauso nuo prezidento.

„Viceprezidentai įprastai atlieka tas pareigas, kuriose prezidentas neturi pakankamai kompetencijos ar tiesiog jam reikalinga pagalba. Todėl mokymų metu pastebėjome, kad viceprezidentų funkcijos įvairios: nuo komandos gero mikroklimato užtikrinimo, efektyvios studentų atstovų sistemos įgyvendinimo iki organizacijos finansų priežiūros“, – teigia I. Vengrovskaja.

Mokymų organizatorė I. Vengrovskaja ir toliau palaikys ryšį su savivaldų viceprezidentais: padės jiems su einamaisiais klausimais ar problemomis. Ateityje, jeigu bus matomas poreikis, organizuos mokymus.

Administratorių funkcijos ne iki galo išnaudojamos savivaldose

LSS biuro vadovas Romas Kupčiūnas buvo atsakingas už mokymų dalį skirtą savivaldų administratoriams. Mokymų metu diskutuota biudžeto planavimo, sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų registravimo bei saugojimo, protokolų ir konferencijų rengimo bei atskaitomybės temomis.

Pasak LSS biuro vadovo, studentų savivaldos ne iki galo išnaudoja administratorių funkcijas:  „Administratoriai galėtų labiau prisidėti prie organizacijos apskaitos, ataskaitų ruošimo ir pateikimo organizacijai, Registrų centrui, Valstybinei mokesčių inspekcijai“.

R. Kupčiūnas mokymus vedė pirmą kartą: „Jausmas buvo lyg prieš baigiamąjį darbą, kai jaučiamas jaudulys, taip buvo ir šį kartą. Tačiau ši patirtis man patiko, kadangi susirinko puiki auditorija, kuri buvo aktyvi ir uždavė daug klausimų“.

Komandiškumo ugdymas

Mokymų dalyviai turėjo progą susipažinti vienas su kitu, atliekant komandos formavimo ir pasitikėjimo užduotį. Šį kartą studentų savivaldų atstovai kartu gamino vakarienę. Maisto gaminimas buvo neįprastas, nes komandoje buvo trys žmonės, iš kurių vienas nematė, kitas negirdi, o trečias nekalba.

LSS mokymai skirti ne tik ugdyti kompetencijas, reikalingas studentų atstovams, bet ir megzti neformalius ir naudingus ryšius tarp savivaldų ir LSS biuro.