Preloader

Politinių partijų programų vertinimas 2020 m.

Rinkimai į LR Seimą jau finišo tiesiojoje, tačiau, prasidėjus išankstiniam balsavimui ir iki didžiosios dienos (sekmadienio) likus vos kelioms dienoms, Lietuvos studentų sąjunga (LSS) atkreipia dėmesį į tai, ką, į LR Seimą kandidatuojančios partijos, siūlo aukštojo mokslo sektoriui.

Politinių partijų programose labiausiai akcentuojamas bendrasis ugdymas ir šio sektoriaus problemos bei iššūkiai, kurias būtina spręsti neatidėliotinai. Tuo tarpu aukštajam mokslui, be kelių išimčių, nėra skiriama itin daug dėmesio. Galima daryti prielaidą, jog aukštojo mokslo sektoriuje itin didelių iššūkių nėra, todėl nėra ir būtinos sisteminės intervencijos, tačiau išklausius politinių partijų debatus aukštojo mokslo tema, panašu, jog politikai tikrai turi, ką pasakyti, nors ne viskas nugulė į rinkimines programas.

LSS dar rugpjūčio pabaigoje paskelbė savo poziciją dėl būtinų švietimo pokyčių, siekiant aukštojo mokslo proveržio, kurioje išskyrė tris studentams svarbiausias aukštojo mokslo kryptis bei pasiūlė konkrečius galimus sprendimo būdus:

 • aukštojo mokslo tvarumo užtikrinimas, keičiant finansavimo strategiją;
 • studijų kokybės gerinimas, apimant studijų aplinką bei aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, bet jomis neapsiribojant;
 • socialinės dimensijos įgyvendinimas aukštajame moksle.

Šios pozicijos pagrindu, LSS organizavo debatus su politinių partijų atstovais bei visai neseniai visų, dalyvausiančių rinkimuose, klausė, kokie konkretūs pokyčiai yra numatyti studentams aktualiose kryptyse.

Galiausiai buvo atliktas visų politinių partijų, šiemet dalyvausiančių rinkimuose į LR Seimą, programų vertinimas. LSS tikisi, jog šis vertinimas padės susidaryti įvairiapusišką nuomonę apie partijų planus Seimo rinkimų laimėjimo atveju, o tie, kurie dar nėra apsisprendę, už ką balsuoti, ras savo favoritus.

LSS vertinimą iš viso sudaro 24 kriterijai, suskirstyti į 6 sritis. Į kriterijų sąrašą įtraukti didžiausi studentų skauduliai, susiję su finansine situacija, bendrabučių būkle, psichologinės pagalbos prieinamumu ar studijų kokybe. Taip pat, suprantant, jog aukštojo mokslo sektorius yra kompleksinis, kuriame studentai yra, nors ir svarbiausia, tačiau tik viena iš grandžių, buvo vertinta ir tai, kokius pokyčius, susijusius su tiek akademinio, tiek neakademinio personalo atlyginimais, studijų prieinamumu ar moksline veikla, yra numačiusios politinės partijos.

AUKŠTOJO MOKSLO FINANSAVIMAS (paspaudus ant pavadinimo, nukreips į detalų vertinimą)

 1. Ar numatomi aukštojo mokslo finansavimo sistemos pokyčiai?
 2. Ar planuojama efektyvinti aukštajam mokslui skiriamų lėšų naudojimą?
 3. Ar numatoma kelti akademinių darbuotojų atlyginimus aukštosiose mokyklose?
 4. Ar numatoma kelti neakademinių darbuotojų atlyginimus aukštosiose mokyklose?
 5. Ar numatoma didinti finansavimą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP)?

PARAMA STUDENTAMS

 1. Ar numatomi pokyčiai, susiję su studentams skirtomis stipendijomis?
 2. Ar numatomi pokyčiai, susiję su psichologine pagalba aukštosiose mokyklose?
 3. Ar numatomi pokyčiai, susiję su lengvatinėmis paskolomis studentams?
 4. Ar numatomi pokyčiai, susiję su specialiųjų poreikių turinčių studentų integracija?

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ INFRASTRUKTŪRA

 1. Ar numatomas studentų bendrabučių kokybės gerinimas?
 2. Ar numatomas aukštųjų mokyklų IT sektoriaus modernizavimas?
 3. Ar numatomas aukštųjų mokyklų mokymo(si) išteklių bei infrastruktūros gerinimas?

STUDIJŲ KOKYBĖ

 1. Ar numatomas studijų kokybės užtikrinimas bei gerinimas?
 2. Ar numatomi pokyčiai, susiję su akademinio sąžiningumo užtikrinimu aukštojo mokslo sektoriuje?
 3. Ar numatomi pokyčiai, susiję su dėstytojų kompetencijų stiprinimu?
 4. Ar numatomi pokyčiai, susi, susiję su nuotolinių studijų pritaikymu bei įgyvendinimu?

AUKŠTOJO MOKSLO TARPTAUTIŠKUMAS

 1. Ar numatomi pokyčiai, susiję su tarptautinių studentų integracija?
 2. Ar numatomi pokyčiai, susiję su tarptautinių dėstytojų integracija?
 3. Ar numatomas tarptautinio mobilumo užtikrinimas?

NACIONALINIAI STRATEGINIAI TIKSLAI

 1. Ar siūloma inicijuoti nacionalinį susitarimą dėl švietimo?
 2. Ar siūloma didinti aukštųjų mokyklų konkurencingumą?
 3. Ar siūloma didinti studijų prieinamumą?
 4. Ar siūloma vykdyti aukštųjų mokyklų konsolidaciją?
 5. Ar numatoma mokslo centrų plėtra?

Jei atsakymas į krypties klausimą yra TEIGIAMAS, partijai skiriama VIENA ŽYDRA KEPURĖLĖ.

Jei į klausimą atsakoma IŠ DALIES, partijai skiriama VIENA BALTA KEPURĖLĖ.

Jei partijos programoje joks ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ NENURODYTAS, tokiu atveju, KEPURĖLĖ NESKIRIAMA.

Kviečiame susipažinti su partijų vertinimu pagal sritis.