Preloader

Paulius Vaitiekus išrinktas Lietuvos studentų sąjungos prezidentu

Spalio 15 d. vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje išrinktas naujas organizacijos vadovas. Prie Sąjungos vairo stos Paulius Vaitiekus, dabartinis LSS viceprezidentas.

Naujas prezidentas skatins proaktyvumą

Vystyti organizacijos veiklą P. Vaitiekus planuoja keturiomis kryptimis – aukštojo mokslo proveržio, institucinę atmintį formuojančių priemonių kūrimo ir procesų organizavimo, augančios ir tobulėjančios studentų savivaldų bendruomenės bei Lietuvos studento pažymėjimo vystymo.

„Mes turime būti varomoji jėga ir inicijuoti reikalingus teisės aktų pakeitimus. Tai reikalauja proaktyvumo ir lyderystės siekiant aukštojo mokslo proveržio, tačiau turime visas reikalingas platformas, kad tai vyktų. Noriu, kad mes nebijotume parodyti dantis ir drąsiai ginti studentų interesus“, – konferencijos metu teigė naujasis prezidentas.

Studentų atstovavimo veikloje jis dalyvauja nuo 2016 m. Studijuodamas antrame biotechnologijos studijų programos kurse Vytauto Didžiojo universitete, P. Vaitiekus prisijungė prie Studentų atstovybės, kur po kurio laiko tapo Projektų ir tarptautinių ryšių koordinatoriumi. Vėliau jis buvo išrinktas organizacijos prezidentu ir šias pareigas ėjo dvi kadencijas.

Patvirtintos veiklos ir finansų ataskaitos

Konferencijos metu savo kadenciją baigiantis LSS prezidentas Vytautas Kučinskas pristatė veiklos ir finansų ataskaitas. Jis pabrėžė, kad vadovavimo laikotarpiu netrūko iššūkių, į kuriuos reikėjo reaguoti greitai ir operatyviai. Vienas iš jų – pagalba iš Ukrainos pabėgusiems studentams.

Siekėme, kad į Lietuvą studijuoti atvykusiems ukrainiečiams būtų suteikta reikalinga socialinė ir finansinė parama. Aktyviai dalyvavome ir jungėmės prie įvairių Ukrainos palaikymo akcijų“, – sakė V. Kučinskas.

Jis džiaugėsi, kad drauge su visa bendruomene pavyko pasiekti alternatyvaus stojimo kelio įdėjos įteisinimą, reikalavimų stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas suvienodinimą, įsitraukti į socialinės dimensijos plano kūrimą.

Pakeistas dviejų organizacijos narių statusas

Konferencijoje svarstytas LSS tikrųjų narių Europos humanitarinio universiteto (EHU) ir Alytaus kolegijos (AK) studentų atstovybių (SA) – statuso klausimas.

Kaip teigė V. Kučinskas, siūlymas peržiūrėti šių organizacijų narystę kilo iš kitų studentų savivaldų: „Klausimas iškeltas, nes šios organizacijos nesilaiko tikriesiems nariams numatytų pareigų, nurodytų Sąjungos įstatuose: dalyvauti LSS posėdžiuose ir aktyviai prisidėti įgyvendinant įstatuose numatytus tikslus.

Konferencija nusprendė, kad EHU SA ir AKSA LSS veikloje dalyvaus nario stebėtojo teisėmis. Tai reiškia, kad šios studentų savivaldos nebeturės sprendžiamojo balso teisės, tačiau galės visapusiškai dalyvauti LSS veikloje ir teikti savo pasiūlymus.