Preloader

Patvirtintos seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairės

Šiandien vyko Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) nuotolinis posėdis, kurio metu vienbalsiai patvirtintos seksualinio priekabiavimo prevencijos ir atvejų nagrinėjimo gairės.

Gairės įpareigoja universitetus peržiūrėti ir sukurti kovos su priekabiavimu politiką bei pasitvirtinti ją įgyvendinančią vidinę tvarką ar atnaujinti jau turimus akademinės etikos kodeksus.

Gairių turinį sudaro vienuolikos užsienio šalių mokslo ir institucijų geroji praktika.

Šios praktikos pagrindu buvo sukurtas dokumento turinys, kuris apima:

• priekabiavimo apibrėžtį su visomis galimomis jo formomis,
• prevenciją,
• akademinės bendruomenės švietimą,
• atvejų pranešimo bei nagrinėjimo procedūras, įgyvendinant konfidencialumo principą, sankcijų skyrimą ir apeliavimo tvarką.

LURK darbo grupei vadovavo LSS viceprezidentė Viktorija Žilinskaitė. „Tikiu, kad aukštosioms mokykloms gairės taps pavyzdžiu, padėsiančiu vykdyti reikiamus pokyčius savo viduje ir siekiančiu įveiklinti sukurtas vidines sistemas, kuriose neliktų spragų ar vietos interpretacijoms,“ – teigė darbo grupės vadovė V. Žilinskaitė.