Preloader

Patvirtintas dokumentas – LURK komunikatas dėl Lietuvos universitetų didesnės įtraukties į valstybės plėtrą

Penktadienį Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) posėdyje buvo aptartas ir šią savaitę patvirtintas naujas dokumentas – LURK komunikatas Dėl Lietuvos universitetų didesnės įtraukties į valstybės plėtrą, kurio siekis gerinti studijų bei mokslinės veiklos kokybę, kurti inovacijas, plėsti lygiavertį tarptautinį bendradarbiavimą, didinti savo indėlį į Lietuvos valstybingumo stiprinimą.

Komunikate apibrėžtos keturios sritys, kuriose LURK pateikia konkrečius siūlymus, padėsiančius gerinti studijų bei mokslinės veiklos kokybę, kurti inovacijas, plėsti lygiavertį tarptautinį bendradarbiavimą, didinti savo indėlį į Lietuvos valstybingumo stiprinimą. Tos sritys yra:

  • Finansavimas;
  • Universitetinės studijos, mokslo ir inovacijų sistema;
  • Viešieji pirkimai;
  • Socialinė dimensija aukštajame moksle.

Būtent apie socialinės dimensijos aukštajame moksle svarbą nuolat akcentuoja Lietuvos studentų sąjunga (LSS), o prezidentas Eigirdas Sarkanas prisidėjo ir teikiant siūlymus LURK komunikatui.

Pasak E.Sarkano, ši sritis ypatingai svarbi dėl to, kad yra orientuota tiesiogiai į studentus, studijų prieinamumą, apimant ir kokybišką bei pilnavertišką jų dalyvavimą studijų procese. Tyrimai rodo, jog Lietuvoje studentai skiria gerokai daugiau valandų per savaitę apmokamam darbui negu Europos šalių vidurkis. Tai lemia, jog studentai studijoms skiria gerokai mažiau laiko, o ir skiriamas laikas nėra pats efektyviausias bei produktyviausias. Nepakankama finansinė parama studentams bei nuolatinis darbo bei studijų derinimas turi neigiamos įtakos tiek studentų akademiniams pasiekimams, tiek jų psichologinei būsenai.

Komunikate apibrėžti siūlymai socialinės dimensijos aukštajame moksle srityje:

  • Studijų kokybės sąvoka taip pat turi aprėpti ir studijų aplinką ir infrastruktūrą, studentų laisvalaikį ir asmenybės ugdymąsi bei sveikatą;
  • Užtikrinti, jog visiems studentams, kurie atitinka teisės aktuose numatytus socialinių stipendijų gavimo kriterijus, būtų užtikrinta finansinė parama;
  • Sudaryti teisines ir materialines sąlygas Universitetų ir Studentų sąjungos įsipareigojimo, siekiančio, kad kiekvienas absolventas studijų metu galėtų pasirengti tapti sertifikuotu pirmosios pagalbos teikėju pagal ERC reikalavimus, (turintis ne tik teorines žinias, bet ir praktinius gaivinimo įgūdžius), įgyvendinimui;
  • Užtikrinti greitą bei efektyvų psichologo konsultacijų prieinamumą;
  • Skatiname ryžtis reglamentuoti studentų darbą kaip šiandieninį socialinį reiškinį, tokiu būdu užtikrinant ne tik ribojimus, bet ir studentų teisę į kokybišką studijavimą bei galimybę derinti studijas ir kitus asmeninius interesus.

Su visu dokumentu galite susipažinti čia.

„Tikimės, jog būsima Vyriausybė skirs pakankamą dėmesį aukštojo mokslo sektoriui, atsižvelgs į pateiktus siūlymus ir bus imtasi ryžtingų pokyčių, kurie vestų link aukštojo mokslo proveržio“, – viliasi LSS prezidentas.