Preloader

PARAMA STUDENTAMS

Partijos Nr. rinkimuose KRITERIJUS / PARTIJOS PAVADINIMAS Ar numatomi pokyčiai, susiję su studentams skirtomis stipendijomis? Ar numatomi pokyčiai, susiję su psichologine pagalba aukštosiose mokyklose? Ar numatomi pokyčiai, susiję su lengvatinėmis paskolomis studentams? Ar numatomi pokyčiai, susiję su specialiųjų poreikių turinčių studentų integracija?
1 „Drąsos kelias“ NE NE NE NE
2 „Laisvė ir teisingumas“ IŠ DALIES. Kalbama tik apie naują stipendijų rūšį.

„Siūlome savivaldybėms įsteigti stipendijas medicinos studijų studentams, kurie po studijų
baigimo darbuotųsi tos savivaldybės gydymo įstaigoje.“

NE NE NE
3 Laisvės partija IŠ DALIES. Yra minimas faktas, jog būtina didinti stipendijas, tačiau nei konkretūs dydžiai, nei stipendijų rūšys nėra minimi.

„Turime siekti, kad
geriausi šalies studentai būtų sugrąžinti į auditorijas, kad jiems akademinės veiklos
nereikėtų aukoti dėl darbo vien tam, kad būtų patenkinti jų finansiniai poreikiai.
Privalome ne tik ženkliai didinti studentų stipendijų dydį<…>“ 35 psl.

NE IŠ DALIES. Kalbama tik apie lengvatinės paskolos pragyvenimui didinimą.

 „Privalome ne tik ženkliai didinti studentų stipendijų dydį, tačiau ir pasiekti, kad valstybės
remiamų paskolų studentų asmeniniams poreikiams mėnesinis dydis būtų ne mažesnis
nei valstybės nustatytas minimalių vartojimo poreikių dydis.“

TAIP. „Aukštasis mokslas privalo tapti įtraukus, todėl finansuosime aukštojo mokslo studijų
infrastruktūros ir studijų programų pritaikymą negalią, specialius ugdymosi poreikius
turintiems studentams.“ Psl. 35
4 Lietuvos liaudies partija  NE NE NE NE
5 Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai IŠ DALIES. „15. „1000 TALENTŲ“ STIPENDIJŲ PROGRAMA, SKIRTA LIETUVOS DIASPORAI, RYTŲ PARTNERYSTĖS ŠALIMS.
Sieksime pritraukti talentus ir užtikrinti jiems finansavimą, ypatingą dėmesį skirdami Lietuvos diasporai ir jaunimui iš Rytų partnerystės šalių, tokių kaip Ukraina, Gruzija, Baltarusija“ – švietimo politika, 19 psl.„Socialinė stipendija bus atsieta nuo akademinių pasiekimų ir skiriama visiems studentams, kurie ar kurių šeimos pretenduoja į valstybės paramą. Didinsime skatinamosioms stipendijoms skiriama finansavimą, atžvelgiant į šalies kultūrinį kontekstą, šis finansavimas pirmiausia bus skirtas magistrantūros studijų studentams“ – švietimo politika, 20 psl.Kalbant apie socialines bei skatinamąsias stipendijas, nekalbama apie konkretų numatomą sumos ar stipendijų skaičiaus kilimą. Skatinamosios stipendijos bus keliamos ne visiems vienodai, o pirma orientuojantis į magistrantūros studijų studentus.
NE TAIP. „<…> keisime valstybės remiamų paskolų teikimo tvarką. Užtikrinsime, kad studijas toliau tęsiančiam asmeniui ar esančiam akademinėse atostogose nereikėtų iš karto grąžinti paskolos. Jas studentai galės pradėti grąžinti praėjus bent metams po studijų baigimo ir tuomet kai baigę studijas įsidarbina ir gauna bent 1,5 minimalios mėnesio algos dydį siekiantį atlyginimą“ – švietimo politika, 20 psl. NE
6 Centro partija – Tautininkai NE NE NE NE
7 Nacionalinis susivienijimas NE NE NE NE
8 Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga NE NE NE NE
9 Lietuvos socialdemokratų darbo partija NE NE NE NE
10 Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai NE NE NE NE
11 Partija „Lietuva – visų“ NE NE NE NE
12 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis NE NE NE NE
13 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga IŠ DALIES. Kalbama apie prieinamumo didinimą, tačiau konkrečiai apie stipendijas nėra kalbama. IŠ DALIES. Užsimenama, jog tai yra vienas iš prioritetų, tačiau konkrečių priemonių nenurodo. NE TAIP. „Didinti įvairių pakopų formaliojo ir neformaliojo švietimo įtrauktį ir prieinamumą specialiųjų ugdymo poreikių, negalią turintiems, skurdą, psichologinių ir kitų sunkumų patiriantiems asmenims, siekiant užtikrinti kiekvieno asmens teisę dalyvauti švietime ir gauti kokybišką ugdymą, reikiamą pagalbą, pritaikytą įvairiems ugdymosi poreikiams aplinką.“
14 Lietuvos žaliųjų partija NE NE NE NE
15 Krikščionių sąjunga NE NE NE NE
16 Darbo partija IŠ DALIES. „Skirsime valstybės biudžeto lėšas tikslinėms studijoms, rengiant būtiną skaičių reikiamų specialistų, be kurių neįmanoma valstybės ūkio plėtra, taip pat specialistus prioritetinėse ūkio srityse. Užtikrinsime socialinę paramą nepasiturintiems, motyvuotiems studentams studijuoti aukštuosiuose mokyklose“ NE NE NE
17 Lietuvos socialdemokratų partija TAIP. Nėra jokio rodiklio.

„Nuosekliai didinsime stipendijas ir reformuosime paramos
skyrimo sistemą, kad tiek pažangiausi, tiek nepasiturintys
studentai galėtų gauti minimalaus pragyvenimo lygį atitinkančią paramą.“

NE TAIP. „Paskolas studijoms teiks ne komerciniai
bankai, o valstybės valdomas Valstybinis studijų fondas“.
IŠ DALIES. „Labiau rūpinsimės
negalią ir kitus specialiuosius poreikius turinčiais studentais.“