Preloader

Naujas karantinas – tie patys iššūkiai studentams

Lietuvos studentų sąjunga (LSS), reaguodama į šalyje paskelbtą karantiną, atkreipia dėmesį į studentų aktualijas ir nuotolinių studijų keliamus iššūkius.

.

Gyvenimo bendrabučiuose apmokestinimas

Kadangi beveik visos studijos vyksta nuotoliniu būdu, didelė dalis studentų palieka bendrabučius. LSS pavasarį atliktas tyrimas parodė, jog dėl karantino keitėsi studentų gyvenamoji vieta bei finansinė padėtis. Daugelis studentų, gyvenusių bendrabutyje ar kitur ne su šeimos nariais, grįžo gyventi pas tėvus – skaičius išaugo beveik dvigubai (nuo 31 proc. iki 60 proc.), o bendrabučiuose gyventi liko vos 3 proc. studentų.

Pavasarį dalis aukštųjų mokyklų nusprendė pasipelnyti studentų sąskaita, kadangi jie, net ir negyvendami bendrabučiuose, turėjo mokėti pilną kainą, o tam tikras lengvatas ar nuolaidas pritaikė ne visos aukštosios mokyklos. Vienintelė išeitis studentams visiškai nemokėti už bendrabutį buvo išsikraustyti, tačiau padaryti tai karantino sąlygomis nėra saugu.

Svarbu, kad atsižvelgiant į pandemijos sukeltas aplinkybes, dėl karantino bendrabučiuose nebegyvenantiems studentams, iki jo pabaigos nebūtų taikomas apgyvendinimo mokestis.

.

Studentų nedarbas ir prastėjanti finansinė padėtis

Studentai yra socialinė grupė, itin jautriai reaguojanti į finansinius klausimus, o karantino metu jie pasidaro dar aktualesni. Kadangi nemaža dalis studentų dirba paslaugų sektoriuje, dėl karantino jie neteko / neteks darbo, o finansinė situacija dar labiau prastės, kas gali lemti ir prastėjančius akademinius rezultatus ar studijų proceso stabdymą bei nutraukimą.

Studentų finansinės padėties pokyčius atskleidė ir LSS tyrimas: ženkli dalis dirbusių studentų karantino metu nukentėjo – 9 proc. neteko darbo, 13 proc. laikinai prarado darbo vieną, o dar 14 proc. darbo vietą išlaikė, tačiau buvo sumažintas atlyginimas. 60 proc. dirbusių studentų išlaikė darbo vietą bei užmokestį.

Beveik pusės atsakiusiųjų studentų finansinė padėtis karantino metu pablogėjo – 15 proc. studentų teigia, kad karantino metu ženkliai pablogėjo jų finansinė padėtis, o 28 proc., kad šiek tiek. Panaši dalis (46 proc.) atsakė, kad jų finansinė padėtis nepasikeitė, o šiek tiek ar ženkliai pagerėjo vos 11 proc. studentų.

Primename, kad dėl karantino ar kitų priežasčių netekę darbo studentai, kaip ir kiti bedarbio statusą turintys asmenys, gali kreiptis į Užimtumo tarnybą ir prašyti Darbo paieškos išmokos, kuri sudaro 42 eurus, jei asmuo turi teisę gauti nedarbo socialinio draudimo išmoką, arba 200 eurų – neturintiems teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos arba jeigu jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs. Darbo paieškos išmoka gali būti mokami iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kad gautų šią išmoką, studentas privalo užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir gauti bedarbio statusą. Kai bedarbis jau registruotas Užimtumo tarnyboje, jam tereikia užpildyti nustatytos formos prašymą.

Jei studentas per paskutiniuosius 30 mėnesių yra išdirbęs bent 12 mėnesių, jis gali prašyti Nedarbo socialinio draudimo išmokos, kurią teiktų „Sodra“. Gaunant nedarbo išmoką, darbo paieškos išmoka siekia 42 eurus.  

Raginame studentus pasinaudoti šia galimybe.

.

Psichikos sveikatos iššūkiai

Karantino metu, labiau nei įprastai, yra būtina rūpintis savo psichikos sveikata. Remiantis LR Sveikatos apsaugos ministerija, psichologinę ir emocinę gyventojų būseną pandemija veikia keliais aspektais – kai kurie gyventojai jaučia neigiamas ekonomines pasekmes ar baiminasi dėl ateities, dalis nerimauja dėl savo ir artimųjų sveikatos, sunkumų kelia fizinių kontaktų ribojimas, nežinia dėl darbo vietų, ekonomikos vystymosi, sutriko visos nusistovėjusios taisyklės. Ekspertai pažymi, kad tokia padėtis gali iš dalies paskatinti savižudybes, priklausomybes, smurtą ir visą kitą destruktyvų elgesį, nekalbant jau apie švelnesnes neigiamas emocijas.

Svarbu, kad aukštosios mokyklos užtikrintų galimybę studentams gauti individualias bei grupines nuotolines konsultacijas ir vykdytų prevencines veiklas, skirtas psichikos sveikatos stiprinimui.

.

Nuotolinių studijų organizavimas

Atsižvelgiant į tai, jog aukštosios mokyklos, dėl prastėjančios epidemiologinės situacijos, susijusios su COVID-19 pandemija, pereina prie nuotolinių studijų organizavimo, pateikė siūlymus, pagrįstus LSS pavasarį atlikto tyrimo duomenimis, ir skirtus padėti neįprastomis aplinkybėmis vykdyti kokybišką studijų procesą bei, svarbiausia, užtikrinti studentų bei visos akademinės bendruomenės sveikatos saugumą:

  • Bent kurį laiką, kol šalies epidemiologinė situacija nepradės gerėti, neorganizuoti gyvų praktinių užsiėmimų, tačiau nekeisti jų teorinėmis paskaitomis. Praktinius užsiėmus siūloma nukelti į vėlesnį laikotarpį, kai aplinkybės tam bus palankios;
  • Vėlinti baigiamų darbų gynimo bei, ne trumpesniam negu tokiam pačiam terminui, baigiamųjų darbų galutinio parengimo ir pateikimo terminus;
  • Siekiant užtikrinti studentų akademinį sąžiningumą nuotoliniu būdu vykdomų atsiskaitymų metu, esant galimybei, LSS rekomenduoja studentams skirti kūrybinio pobūdžio užduotis.

Daugiau skaitykite čia.

Svarbiausias prioritetas – studentų bei visos akademinės bendruomenės sveikatos saugumo užtikrinimas, todėl raginame aukštąsias mokyklas laikytis visų numatytų Sveikatos apsaugos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų rekomendacijų.