Mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“

2018 m. kovo mėnesį prasidėjęs Lietuvos studentų sąjungos (LSS) mokymų ciklas „Startuok. Veik. Vadovauk“ baigėsi gruodį.

LSS organizuoti „Startuok“ mokymai buvo skirti studentų atstovams, naujai prisijungusiems prie studentiško judėjimo Lietuvoje, ir buvo orientuoti į komandinio darbo kompetencijų ugdymą bei žinių apie atstovavimą studentams plėtimą ir skatinimą mokytis savarankiškai. Mokymai vyko regionuose pagal komitetų veiklas – akademinių, laisvalaikio, ryšių su visuomene, studijų programų kokybės , socialinių reikalų temomis.

„Veik“ mokymų metu studentų atstovai gilino jau turimas žinias apie atstovavimą ir veiklą aukštosios mokyklos savivaldoje bei sužinojo apie komandinio darbo metodus. Taip pat buvo gilinamasi į atskirų komitetų veiklos specifiką.

Taip pat vyko mokymai studentiškų organizacijų vadovams – „Vadovauk“. Jų metu buvo skatinamas bendradarbiavimas tarp savivaldų ir regionų bei mokoma kokybiško  atstovavimo studentams ne tik vietiniu, tačiau ir nacionaliniu lygmeniu.

LSS Organizacijos stiprinimo vadovė Justina Štrimaitytė teigė, jog „Startuok. Veik. Vadovauk.“ mokymų ciklas yra puiki priemonė, siekiant užtikrinti naujų ir esamų organizacijos narių kompetencijas. „Mūsų organizacija yra ypatingai greitai besikeičianti, tad labai svarbu keičiantis nariams rūpintis jų kompetencijomis ir institucine atmintimi, suteikiant jiems visas reikalingas žinias ir galimybes kokybiškai atstovauti studentams,“ – kalbėjo J. Štrimaitytė.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER