Preloader

LSS vadovas: 2021-ieji Sąjungai nėra nauja pradžia, tačiau lūkesčių daug

Pasauliui skaičiuojant naujametinius pažadus ir tikslus, Lietuvos studentų sąjungai (LSS) 2021-ieji nebus nauja pradžia. Nors organizacijos darbotvarkėje atsirado ir naujų temų, lūkesčiai, jog įsisenėję probleminiai klausimai, tokie kaip studentų finansinė padėtis, bendrabučių būklė, studijų kokybė ar studentų psichikos sveikata, bus sprendžiami, yra gerokai išaugę. Kadangi jų sprendimas numatytas ir LR Vyriausybės darbotvarkėje, metai, atrodo, teikiantys vilčių.

Pasak LSS prezidento Eigirdo Sarkano, sutikus naujuosius, senos problemos nedingo, todėl jų sprendimas vis dar bus aktualus: „Tiesa, jog 2021-ieji Sąjungai nėra nauja pradžia ir sausio 1-ąją švaraus lapo neatvertėme – veikiau toliau rašome į tą patį sąsiuvinį. Įsisenėjusios studentų problemos nedingo ir šiemet, todėl ir toliau jas spręsime bei garsiai kelsime studentams aktualius klausimus, nes lūkesčiai, jog į juos bus pagaliau atsakyta, o problemos sprendžiamos, yra gerokai išaugę.“

Vienas šiemet aktualiausių klausimų – LR Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo planas, kuriam teikti siūlymus ketina ir LSS atstovai: „Vyriausybės programoje numatyta teigiamų pokyčių aukštojo mokslo sistemoje, tokių kaip studijų finansavimo efektyvinimas bei aukštųjų mokyklų finansavimo susiejimas su veiklos efektyvumo rodikliais, studijų prieinamumo didinimas bei kokybės svarba, pokyčiai paskolų sistemoje, tačiau svarbu parinkti tinkamas priemones, kad tie pokyčiai išties būtų įgyvendinti.“ E. Sarkano teigimu, galimybė dalyvauti šiame procese ir teikti siūlymus, suteikia progą studentų nuomonės svarbą atspindėti ne tik Sąjungos veikloje, bet ir vyriausybiniu lygmeniu.

Idėjos, numatytos LR Vyriausybės programoje, kurioms šiemet daugiau dėmesio ketina skirti ir LSS – finansavimo strategijos keitimas bei reikalavimų stojantiesiems į valstybės finansuojamas (VF) ir nefinansuojamas (VNF) vietas suvienodinimas.

Anot E. Sarkano, finansavimo vienam studentui rodikliu grįsta aukštojo mokslo finansavimo strategija sudarytų realias, o ne teorines galimybes optimizuoti šiuo metu aukštojo mokslo sektoriui skiriamas lėšas ir jas nukreipti į studijų kokybės gerinimą bei sklandaus studijų proceso užtikrinimą, o ne į nepamatuotą lėšų didinimą, kadangi šiuo metu lėšos nėra įsisavinamos efektyviai. Tuo tarpu reikalavimų suvienodinimas stojantiems į VF ir VNF vietas turėtų būti sprendžiamas kompleksiškai, vertinant ir brandos atestatų reikalavimus. Anot LSS vadovo, svarbu tai, kad procesas neturi virsti tik dabartinių reikalavimų stojantiems į VF vietas pritaikymu ir VNF studijoms, o priešingai, turime galvoti apie lanksčias priėmimo sąlygas.

Kalbant apie studentų finansinės padėties gerinimą, ne mažiau svarbus yra ir universalios stipendijos idėjos klausimas, kurio svarstymas taip pat bus aktualus 2021-aisiais. „Kaip pavyzdį galima pateikti Daniją, kurioje didžioji dalis studentų gauna universalią, 700 eurų siekiančią, stipendiją, kurios užtenka patenkinti būtiniausius studentiškus poreikius Norėdami ją gauti, studentai turi atitikti reikalavimus, apimančius aktyvų dalyvavimą studijų procese, ir neviršyti nustatytos maksimalios sumos, gaunamos už darbo santykius, o ją viršijus, studentai nebetenka galimybės gauti universalią stipendiją. Toks modelis iš dalies padeda spręsti studentų darbo problemą, kurios aktualumas Lietuvoje yra didžiulis“, – apie universalios stipendijos naudą pasakoja LSS vadovas ir priduria, jog tyrimai rodo labai liūdną situaciją – studentai Lietuvoje per savaitę darbe praleidžia maždaug 33 valandas, o tai yra 5-iomis valandomis daugiau, negu siekia Europos vidurkis. Tuo tarpu, iš visų studentų gaunamų pajamų, valstybės parama sudaro vos 6 proc.

2021-ieji žada nemažai naujienų pačiai LSS. Šiemet pokyčiai organizacijoje neišvengiami – jau netrukus tikimasi pradžiuginti studentus atsinaujinusia Lietuvos studento pažymėjimo (LSP) sistema, kurioje vartotojus pasitiks paprastesnis ir greitesnis svetainės valdymas. Tuo tarpu kovo mėnesio pradžioje, Ataskaitos teikimo ir rinkiminėje konferencijoje bus tvirtinama naujoji LSS veiklos strategija, o prie organizacijos vairo stos naujas prezidentas.