Preloader

LSS prezidento kreipimasis į studentus: „ Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso?“

Jaunimo balsų svarba auga

Rinkimai – vienas įdomiausių demokratijos procesų ir bene pagrindinis jos pamatas. Nepaisant to, kad bendras rinkimų aktyvumas šiemet ženkliai nesiskiria nuo ankstesniųjų metų, norisi pasidžiaugti, kad jaunimo dalyvavimas su kiekvienais rinkimais auga, o kartu didėja ir jaunimo balso svarba bei įtaka rinkimų rezultatams.

Tačiau noriu pabrėžti, kad balsavimas nėra vien jaunimo pareiga – tai visų piliečių teisė pasirinkti, o renkantis formuoti tolimesnius valdžios sprendimus, kurie taip pat lemia ir mūsų asmeninę gerovę.

Ar ateitis nuo mūsų (ne)priklauso?

Jau visai greitai laukia dveji rinkimai – LR Prezidento ir Europos Parlamento (EP). Yra manančių, kad LR Prezidentas neturi įtakos sprendžiant švietimo klausimus, tačiau tai nėra tiesa. Kaip ir bet kuris išrinktas tautos atstovas, prezidentas gali teikti savo siūlymus visais, įskaitant ir švietimą, klausimais, todėl kandidatų aukštojo mokslo ir švietimo politikos vizija yra labai svarbi. Prezidento, kaip ir kitų mums atstovaujančių politikų, formuojama idėja gali daryti reikšmingą įtaką švietimui, o tai reiškia, ir ateičiai bei visuomenės raidai.

Akivaizdu, kad šiuo metu aukštasis mokslas yra būtinų pokyčių sūkuryje, kurių svarbą įvertino praktiškai visos suinteresuotos šalys. Ar tie pokyčiai veda į šviesesnį rytojų? Ar visos dabartinės priemonės, siekiant gerinti bei stiprinti aukštojo mokslo sektorių yra geros? Koks, visgi, aukštasis mokslas yra dabar, o kokio mes jo tikimės ateityje? Ar aukštojo mokslo švietimo politikos formavimas priklauso nuo studentų?

Taip, priklauso, jei tik studentai balsuos.

Studentams svarbūs klausimai – ir Europos Parlamente

Europos Sąjunga nevykdo vienos bendros Švietimo politikos, tačiau itin svarbių klausimų studentijai EP kontekste tikrai yra. Visų pirma, Lietuva yra Europos aukštojo mokslo erdvės narė, o tai įgalina Lietuvą aktyviai dalyvauti aukštojo mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo gerinimo procesuose. Jau artimiausiu metu EP bus sprendžiami finansavimo Erasmus+ programai klausimai, o tai reiškia, kad ji gali iš esmės keistis. Su Erasmus+ programa studentai dažniausiai susiduria tiesiogiai – pasinaudoja galimybe studijuoti ar atlikti praktiką įvairiose ES šalyse, todėl Lietuvos kandidatų į EP požiūris Europos aukštojo mokslo erdvės politikos klausimais, yra vienas aspektų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį renkantis.

Aš neraginu Jūsų rinktis teisingai, nes bet koks Jūsų pasirinkimas bus teisingas. Raginu Jus rinktis atsakingai

Tai reiškia atsakomybę domėtis, kam ir už ką atiduodame savo balsą, atsakomybę aktyviai įsitraukti ir kelti būtent Jums ar Jūsų aplinkoje esantiems žmonėms svarbius klausimus bei vertinti, ar atsakymai atitinka Jūsų lūkesčius ir norus.

LSS Prezidentas Eigirdas Sarkanas