Preloader

LSS nuotoliniai mokymai #VEIK

Spalio 24–25 dienomis vyko LSS nuotoliniai mokymai „Veik“, skirti Lietuvos studentų savivaldų komitetų koordinatoriams ir aktyviems nariams.

„Veik“ mokymų metu studentų atstovai gilino jau turimas žinias apie atstovavimą ir veiklą aukštosios mokyklos savivaldoje bei sužinojo apie komandinio darbo metodus. Taip pat buvo gilinamasi į atskirų komitetų veiklos specifiką.

Pirmosios dienos, kurios metu buvo ugdomos bendrosios narių kompetencijos, pranešimai buvo transliuojami į LSS bendruomenės facebook grupę.

Su pranešimais galite susipažinti ir čia:

Antrosios dienos programa vyko Zoom platformoje. Ji buvo skirta tik savivaldų komitetų koordinatoriams. Šios dienos metu buvo vykdomas darbas grupėse, kuriose kompetencijos buvo ugdomos pagal sritis.