Preloader

LSS kreipėsi į Ministeriją dėl pažymos viešojo transporto lengvatoms gauti

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) su prašymu patvirtinti Lietuvos aukštųjų mokyklų išduotos pažymos pavyzdinę formą, patvirtinančią studento statusą, kuri sudarytų galimybę studentams naudotis viešojo transporto lengvatomis neturint Lietuvos studento pažymėjimo (LSP). Šio kreipimosi priežastis – dėl COVID-19 pandemijos mėnesiu pavėlintas pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas bei sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti, dėl kurio dalis studentų negalės pasigaminti LSP prieš prasidedant naujiems mokslo metams ir naudotis jiems priklausančiomis viešojo transporto lengvatomis.

LSS atkreipė dėmesį, kad LAMA BPO organizuojamas studentų priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas įprastai prasideda liepos pabaigoje ir jau rugpjūčio pradžioje, pasibaigus pirmam pagrindinio priėmimo etapui ir daliai aukštųjų mokyklų perdavus studentų duomenis į studentų registrą, LSS pradėdavo intensyvią LSP gamybą įstojusiems pirmo kurso bakalauro studentams, todėl didelė dalis studentų, laiku bei tinkamai užsisakiusių LSP, jį gaudavo dar prieš prasidedant mokslo metams.

Šiais metais, dėl COVID-19 pandemijos, studentų priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas buvo pavėlintas mėnesiu ir pagrindinis priėmimas bei sutarčių pasirašymas su pakviestais studijuoti pasibaigs rugpjūčio 26 d., todėl, atsižvelgiant į aukštųjų mokyklų operatyvumą perduodant duomenis studentų registrui, intensyvi LSP gamyba pirmo kurso bakalauro studentams prasidės pačioje rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje. Tai lems, jog didžioji dalis studentų neturės galimybės gauti LSP bei naudotis viešojo transporto lengvatomis prasidėjus naujiems mokslo metams.

Praktika patvirtinti Lietuvos aukštųjų mokyklų išduotos pažymos pavyzdinę formą, patvirtinančią studento statusą, kuri sudarytų galimybę studentams naudotis viešojo transporto lengvatomis iki atsiimant LSP, būtų taikoma ne pirmąjį kartą. LSS prašymu, ŠMSM patvirtinus formą, tokios pažymos suteiktų teisę naudotis nustatytomis lengvatomis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. spalio 31 d. įskaitytinai arba kol studentui bus pagamintas bei išduotas LSP.