Preloader

LSS kreipėsi į savivaldybes dėl viešojo transporto lengvatų ištęstinių studijų studentams

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) jau ne vienerius metus siekia, kad būtų pakeistas Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas ir viešojo transporto lengvatos būtų taikomos ne tik nuolatinių, bet iš ištęstinių studijų studentams. Lapkričio mėnesį dėl šio klausimo svarstymo LSS kreipėsi ir į Vilniaus, Kauno, Alytaus, Utenos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės bei Klaipėdos miestų ir rajonų savivaldybes.

LSS pabrėžia, jog tiek nuolatinių, tiek ištęstinių studijų procesas, nepaisant trukmės, nesiskiria. Studentai mokosi tose pačiose studijų programose, tuos pačius studijų dalykus, jie eina į tas pačias auditorijas ir jiems dėsto tie patys dėstytojai. Vienintelis skirtumas yra studijų laikotarpis, kuris, ištęstinių studijų atveju, yra ilgesnis, tačiau studijų rezultatai ir įgijamas išsilavinimas, priklausomai nuo studijų formos, taip pat nesikeičia. Vis dėlto, vertinant studentams teikiamą paramą bei lengvatas, yra matoma akivaizdi diskriminacija. LSS teigimu, ištęstinių studijų studentai, naudodamiesi viešuoju transportu patiria didesnes finansines išlaidas nei nuolatinių studijų studentai arba yra priversti rinktis alternatyvas viešajam transportui. Tai reiškia, kad siekiantiems aukštojo išsilavinimo, kuris, nepriklausomai nuo studijų formos, turi tokią pačią vertę, nėra suteikiamos vienodos sąlygos. Konstitucinis Teismas yra pasisakęs, jog studijų forma negali būti nedarbo išmokų nemokėjimo pagrindas, nes tai galima laikyti diskriminacija, tačiau diskriminacinė nuostata yra išlikusi, kalbant apie viešojo transporto lengvatas.

Dar viena problema, su kuria susiduriama neskiriant lengvatų ištęstinių studijų studentams, yra ta, jog viešojo transporto sektorius nėra išnaudojamas efektyviai, o studentams pasirinkus alternatyvius keliavimo būdus, taip prisidedama ne tik prie spūsčių, bet ir prie taršos didinimo. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatyme yra numatytas aplinkos oro apsaugos prioritetas, viešojo transporto lengvatos ištęstinių studijų studentams, šiuo atveju, padėtų spręsti kelias problemas – oro taršos, viešojo transporto naudojimo efektyvumo bei vienodų sąlygų skirtingų formų studentams užtikrinimo.

Kadangi, remiantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, savivaldybės turi teisę savo nustatyta tvarka papildomai leisti įsigyti važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su nuolaida ir kitų kategorijų asmenims, nei šiuo metu numatyta įstatyme, LSS kreipėsi į savivaldybes su raginimu biudžete numatyti papildomų lėšų ir pasinaudoti šia teise skiriant viešojo transporto lengvatas ištęstinių studijų studentams.