Preloader

LSS konferencijos metu patvirtinti Įstatų ir Reglamento pokyčiai bei išrinktas naujas Priežiūros komitetas

Kovo 25 dieną vykusioje Lietuvos studentų sąjungos (LSS) ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo patvirtintos finansinės ir veiklos ataskaitos (nuo 2022-10–01 iki 2023-02-28 laikotarpio), priežiūros komiteto ataskaita, Įstatų ir Reglamento pokyčiai bei išrinktas naujas Priežiūros komitetas.

LSS konferencija tradiciškai pradėta studentiško himno „Gaudeamus“ giedojimu. Visus susirinkusius pasveikino studentų sąjungos prezidentas Paulius Vaitiekus ir LCC universiteto studentų atstovybės prezidentė Sose Simavorijan, linkėdami produktyvios konferencijos. 

Vienas pirmųjų klausimų konferencijos metu  LSS narystės patvirtinimas. Pasikeitus Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentų atstovybės (VTDK SA) statusui, delegatai patvirtino VTDK SA prisijungimą prie LSS.

Sąjungos vadovas Paulius pristatė LSS veiklos ir finansines ataskaitas bei prezidento veiklos ataskaitą, kurias delegatai patvirtino. Priežiūros komiteto narys Daniel Mačichin pateikė pasiūlymus ir pastebėjimus apie LSS biuro veiklą ir finansinę padėtį.

Posėdžio metu buvo patvirtinti LSS Įstatų ir Reglamento pokyčiai, kuriuos dalyviams pristatė Organizacijos stiprinimo vadovas Augustas Baltrėnas. Šis teigia, kad dokumentų peržiūra kilo iš narystės sistemos pokyčių: „Korekcijų metu pastebėjome, kad yra punktų, kurie aprašyti įstatuose, bet panaudojimas skiriasi praktikoje. Pavyzdžiui, Tarybos ir Valdybos posėdžių pirmininko keitimas ar posėdžių vykdymas elektroninių ryšių priemonėmis“.

„Dokumentuose panaikinome arba papildėme neaiškias vietas, kurios nebuvo tiksliai apibrėžtos. Kaip pavyzdžiui, kas vyksta, kai sąjungos prezidentas atsistatydina. Šiais dokumentų pokyčiais siekiame aiškumo ir skaidrumo“, – paaiškino Augustas Baltrėnas.

Konferencija uždaryta naujo priežiūros komiteto rinkimais. Išrinkta 5 žmonių komanda: Gabrielė Vilkytė, Aleksandra Kostojanskaja (Mykolo Romerio universiteto Studentų atstovybė), Ignas Galicinas, Giedrė Grigonytė (Kauno Technologijos universiteto Studentų atstovybė), Monika Ražauskaitė (Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė). Priežiūros komiteto pirmininke tapo Aleksandra.

Konferencijoje dalyvavo 107 delegatai iš LSS tikrųjų narių studentų savivaldų. Susirinkimui pirmininkavo LSS Alumni Lukas Borusevičius, o sekretoriavo LSS biuro vadovas Romas Kupčiūnas.