Preloader

LSS įgyvendino projektą, skirtą studentų psichikos sveikatos stiprinimui

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) 2019 m. rugpjūčio – 2020 m. rugsėjo mėnesiais įgyvendino projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kuriuo siekiama skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichikos sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose mokyklose. Projektas buvo finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos lėšomis.

Kviečiame susipažinti su projekto rezultatais.

 15 aukštųjų Lietuvoje nėra pajėgios užtikrinti kvalifikuotą psichologo pagalbą

LSS 2017-2018 metais atliko socialinės dimensijos ir psichinės studentų būklės tyrimus, kurių rezultatai parodė, jog dažniausiai studentus kamuojančios problemos – stiprus nerimas (82 proc.), stresas (72 proc.), apatija (51 proc.), baimė (66 proc.) ir depresija (36 proc.). Tik penktadalis apklaustųjų studentų atsakė, kad jų aukštojoje mokykloje teikiamos konsultacijos. Svarbu paminėti, jog 64 proc. apklaustųjų nurodė, jog norėtų, kad psichologinė pagalba būtų prieinama aukštojoje mokykloje, kurioje jie studijuoja, o daugiau nei 50 proc. apklaustųjų studentų nurodė, jog yra patyrę psichologinį smurtą akademinėje aplinkoje.

Išryškėjus tokioms tendencijoms, LSS nusprendė įvertinti psichologinio konsultavimo poreikį Lietuvos aukštosiose mokyklose, kurio rezultatai parodė, jog 15-oje aukštųjų mokyklų (šiose aukštosiose mokyklose studijuojančių skaičius – 19 861 studentas, bendras studentų skaičius 2018 metais – 111 357) nėra pajėgios užtikrinti kvalifikuotą psichologo pagalbą, nes aukštosiose mokyklose nėra dirbančių psichologų. Tuo tarpu dalyje aukštųjų mokyklų veikia psichologinio konsultavimo centrai, tačiau juose dirbantys psichologai pripažįsta, kad esantis psichologo etatas ar jo dalis (priklausomai nuo aukštosios mokyklos) nepajėgia patenkinti esamo psichologinio konsultavimo ir emocinės paramos poreikio. Studentams, norintiems gauti pagalbą, kartais tenka laukti net iki 3 mėnesių. Dėl tokio didelio psichologinio konsultavimo poreikio aukštosiose mokyklose, ten dirbantys specialistai visą savo darbo laiką skiria tik konsultavimui, tačiau svarbu vykdyti ir prevencines veiklas, orientuotas į studentų psichikos sveikatos stiprinimą.

 

Projekto metu specialistų paslaugomis pasinaudojo 2 358 studentai

Dėl šių priežasčių, LSS inicijavo ir įgyvendino projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kurio tikslas – skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichikos sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose mokyklose.

Projekto metu specialistų paslaugomis pasinaudojo 2 348 studentai. Viso buvo suteikta 1 000 inidividualių konsultacijų ir 67 nuotolinės grupinės konsultacijos, kuriose dalyvavo 335 studentai. Taip pat įvyko 14 seminarų regionų aukštosiose mokyklose, kuriuose dalyvavo 172 studentai, o 27 seminarai surengti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, sulaukė 686 studentų dėmesio. Patyriminėse, meditacinėse bei relaksacinėse veiklose dalyvavo 165 studentai.

Siekiant galimybę pasinaudoti paslaugomis suteikti kuo platesniam ratui studentų, projekto metu specialistai pagalbą teikė trimis kalbomis – lietuvių, anglų ir rusų. Kovo mėnesį šalyje paskelbus karantiną, visos veiklos buvo sėkmingai perkeltos į nuotolinę erdvę ir sulaukė ne mažesnio studentų susidomėjimo – toliau vyko individualios konsultacijos, seminarai bei kiti užsiėmimai.

Tai, kad studentai aktyviai naudojosi LSS teikiamomis paslaugomis, rodo egzistuojantį psichologinės pagalbos prieinamumo didinimo bei prevencinių veiklų poreikį, kurio aukštosios mokyklos Lietuvoje šiuo metu nepatenkina arba patenkina iš dalies.