Preloader

LSS apie kolegijų jungimąsi: studentui turi būti aišku, kur įstos ir kokį diplomą gaus

Šiandien ekspertų komisija, suburta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, įvertinusi valstybinių kolegijų pateiktas iniciatyvas, pritarė penkiems jungimosi projektams. Komisijoje dalyvavo ir Lietuvos studentų sąjungos (LSS) prezidentas Paulius Vaitiekus.

Dalį planuojama jungti tarpusavyje, dvi – prie universitetų

Siekiant sustiprinti kolegines studijas Alytaus regione, ekspertai rekomenduoja Alytaus kolegiją prijungti prie Kauno kolegijos. Sutelkiant kolegines studijas Vilniaus regione, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija galėtų būti prijungiama prie Vilniaus kolegijos. Siekiant sutelkti inžinerinės pakraipos kolegines studijas Kauno regione, siūloma reorganizuoti Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją ir Kauno technikos kolegiją į naują Lietuvos inžinerijos kolegiją, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją prijungiant prie Kauno technikos kolegijos.

Sutelkiant jūrų technologijų bei jūrų inžinerijos pakraipos kolegines studijas, Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą siūloma prijungti prie Vilniaus Gedimino technikos universiteto, įsteigiant universiteto padalinį Klaipėdoje – Jūreivystės akademiją. Siekiant išsaugoti ir stiprinti aukštojo mokslo studijas Marijampolės regione, Marijampolės kolegija galėtų būti prijungiama prie Mykolo Romerio universiteto, įsteigiant universiteto padalinį Marijampolėje.

Pokyčiai buvo reikalingi seniai

Komisijoje dalyvavęs LSS prezidentas Paulius teigia, jog Sąjunga inicijuotus procesus ir permainas kolegijų sektoriuje bendrai vertina teigiamai: „Dar 2016–2017 m., kai vyko universitetų jungimosi procesai, kalbėjome, kad pokyčiai turi paliesti ir kolegijas, nes turime judėti link to, jog visa aukštojo mokslo sistema veiktų optimaliai ir stiprėtų.“

Vertinant kiekvieną planą atskirai, Paulius nurodo, jog LSS nepritarė kolegijų jungimuisi su universitetais: „Turime išlaikyti aiškią takoskyrą tarp universitetų ir kolegijų. Ši reorganizacija yra orientuota į kolegijų stiprėjimą ir potencialo išsaugojimą sektoriuje, o ne galimybę gauti papildomus išteklius universitetams prisijungiant kolegijas.“

Studentams turi būti aišku, kokį diplomą gaus

Komisijos siūlymus dar svarstys Vyriausybė. Planuojama, kad jie bus patvirtinti dar šią vasarą, o kitąmet būsimi studentai stos į jau reorganizuotas aukštąsias mokyklas.

„Pereinamasis laikotarpis gali būti sudėtingas, todėl studentams turi būti aišku, į kokią aukštąją mokyklą jie įstos ir kokios diplomą gaus. Čia svarbus ir operatyvus insitucijų darbas optimizuojant studijų programų profilius, kad nebūtų dubliavimosi ir studentams nereikėtų blaškytis tarp skirtingų sistemų“, – sako LSS prezidentas.

Svarbiausios pertvarkos datos:

ŠMSM iki birželio 30 dienos įsipareigojo Vyriausybei pateikti kolegijų stiprinimo veiksmų plano įgyvendinimo priemones.

Iki 2023 metų gruodžio 31 dienos vykdomos kolegijų stiprinimo jas reorganizuojant procedūros.

Iki 2024 m. gruodžio 31 d. įgyvendinami kolegijų pertvarkos projektai, finansuojami RRF lėšomis.

Nuo 2024 m. vykdomas priėmimas į reorganizuotas aukštąsias mokyklas.

Iki 2029 m. ŠMSM kasmet atlieka kolegijų stiprinimo įgyvendinimo stebėseną.