Preloader

LR Vyriausybėje vėl vyksta diskusijos dėl finansinės paramos doktorantams

Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija LR Vyriausybei pateikė Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo tvarkų pakeitimų projektą, kuriame buvo siūloma drastiškai mažinti doktorantams už studijų pasiekimus skiriamą paramą nuo 96 BSI iki 15 BSI, argumentuojant, kad jauniesiems mokslininkams teikiama parama už akademinius pasiekimus tapo pertekline. Taip pat numatytas apribojimas, kad doktorantas gali gauti paramą tik už disertacijos tema atliekamus mokslinius tyrimus.

 

 

Stipendijų nemažins

Siekiant skatinti gabius studentus doktorantūrą studijuoti Lietuvoje, rinktis mokslininko karjerą ir siekti aukštų studijų bei mokslo rezultatų, būtina užtikrinti tinkamas trečios pakopos studentų studijų sąlygas ir skatinimą už gerus studijų rezultatus, todėl Lietuvos studentų sąjunga (LSS), kartu su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe (VU SA) ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) nepritarė tokiam paramos dydžio mažinimui.

„Džiugu, kad vakar LR Vyriausybėje buvo įsiklausyta į studentų atstovų nuomonę – nuspręsta stipendijos nemažinti iki 15 BSI, o išlaikyti šiuo metu galiojantį 96 BSI dydį,“ – kalbėjo LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas.

 

Siekiant gauti paramą, apribojimai išliks

„Vis dėlto, į studentų atstovų siūlymą iš šiuo metu jau galiojančios tvarkos išbraukti nuostatą, kad pretenduoti gauti paramą už studijų pasiekimus galėtų visi mokslinę veiklą vykdantys doktorantai, o ne tik tie, kurių moksliniai tyrimai atitinka jų rengiamos disertacijos temą, buvo atsižvelgta dalinai, ir nuo temos sąvokos pereita prie tematikos,“ – teigė  E. Sarkanas.

Anot LSS prezidento, net ir toks ribojimas ateityje gali užkirsti kelią dalyvauti konkurse siekiant gauti paramą. „Dalis doktorantų turės rinktis, ar keisti bei tikslinti savo tematiką, tokiu būdu galimai prarandant teisę į paramą, ar likti prie iš anksto pasirinktos tematikos.“