Lietuvos studentų sąjungos prezidentas dalyvavo viešojoje konsultacijoje dėl rengiamos aukštojo mokslo pertvarkos

Šiandien Lietuvos studentų sąjungos prezidentas dalyvavo viešojoje konsultacijoje dėl rengiamos aukštojo mokslo pertvarkos. Kartu su Švietimo ir mokslo ministre, akademine bendruomene, valdžios atstovais ir politikais buvo aptartas aukštojo mokslo pertvarkos planas, dalintasi nuomonėmis, taip pat pristatyta Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės ataskaita dėl aukštojo mokslo optimizavimo.

Vienas esminių dalykų, kuris buvo paminėtas susitikime, tai, kad studentams bus sudarytos sąlygos baigti tas auštąsias mokyklas į kurias jie įstojo, o pedagogus ruošti siūloma lygiagrečiuoju ir nuosekliuoju būdais.

,,Studentų atstovai sutinka, jog pertvarka aukštajame moksle reikalinga ir dabartinė situacija nėra gera, tačiau esminis dalykas auštųjų mokyklų jungimosi procese studentų nuomone, yra ne pati konsolidacija, bet studijų kokybės gerinimas. Numatomi aukštojo mokslo pasikeitimai turėtų atnešti geresnę padėtį aukštajame moksle nei dabartinė, judama teisinga kryptimi, tačiau studentai kelia lūkesčius, jog po konsolidacijos:

- aukštosios mokyklos sustambės ir tai sukurs prielaidas tarpdisciplininėms studijoms, atlaisvinant studijų programas bei sudarant galimybes didesniam kiekiui studentų pasirinkti studijų laiką, vietą, turinį;

- paskolų gražinamas bus susietas su studento gaunamomis pajamomis;

- nepriklausomai koks studijų finansavimo modelis būtų pasirinktas, būtina didinti studijų finansavimo efektyvumą ir intensyvumą vienam studentui;

- aukštųjų mokyklų tinklą persitvarkyti turės ne tik aukštosios mokyklos, bet ir studentų savivaldos, todėl siekiant sėkmingos pertvarkos ir tinkamo studentų atstovavimo, konsolidacijos procese valstybė dalį investicijų turėtų skirti ir persitvarkančioms studentų savivaldoms;

- konsoliduotos aukštosios mokyklos turėtų efektyviau konkuruoti tarptautiniu lygmeniu ir tapti patrauklesnės užsienio studentams, taip pat  kartu turėdamos daugiau išteklių jos turėtų sukurti daugiau prielaidų jų pačių studentų tarptautiškumui, kuomet studentai gali lengviau studijuoti užsienyje ištisus metus ir pan.;

- bus įdiegta sistema, kuomet studijų kokybė yra matuojama pagal studentų rezultatus, o ne tik pagal jų pasirengimą studijoms;

- bus peržiūrimos programos, kurios dubliuojasi, taip pat sugriežtinti reikalavimus naujų studijų programų kūrimui, pasižiūrėti atsakingiau į šį procesą, kad uždarius programas nebūtų kuriamos tokio pačio turinio, tik su kitu pavadinimu;

- turėtų atsirasti pakankamai finansinių išteklių kiekvienoje aukštojoje mokykloje nuolatiniam dėstytojų kvalifikacijos kėlimui;

- bus palaipsniui renovuojami arba statomi nauji bendrabučiai, kurie atitiktų adekvačius gyvenimo standartus ne tik pagal energetinį efektyvumą, tačiau ir pagal gyvenimo sąlygas bendrabučio viduje;

- bus atnaujinama studijų infrastruktūra pritaikant aukštųjų mokyklų erdves įvairioms studijų formoms (pvz. komandinis darbas).

Prioritetu išlieka studijų kokybė, tai gi tikimės, jog  pasikeitęs aukštųjų mokyklų tinklas galės sutelkti finansinius išteklius, geriausią akademinį personalą bei prie Lietuvos gerovės norintį prisidėti studentišką jaunimą.“ –  teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas.

Post a Comment

Your email is kept private. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Susisiekite su mumis

Šiuo metu mes neprisijungę, palik mums žinutę, į ją atsakysime artimiausiu metu!

Klauskite, mes Jums atsakysime.

Spauskite ENTER