Preloader

Lietuvos studentų sąjungoje – prezidento rinkimai

Norą antrą kadenciją eiti į Lietuvos studentų sąjungos prezidento pareigas pareiškė dabartinis Sąjungos prezidentas, buvęs Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas. „Sąjunga ne tik turi išlikti aktyvi procesų dalyvė, tačiau privalo ir pati inicijuoti pokyčius,“ – savo veiklos programoje rašo Eigirdas. Sąjungos veiklą ateinančiais metais jis ketina vystyti trimis kryptimis:

  • Nuoseklus Lietuvos studentų sąjungos dalyvavimas besitęsiančios aukštojo mokslo reformos kontekste, sprendžiant klausimus dėl aukštųjų mokyklų finansavimo modelio, kolegijų konsolidacijos bei studijų kokybės;
  • Socialinės, finansinės bei psichologinės studentų padėties gerinimas didinant psichologinės pagalbos prieinamumą, siekiant socialinių ir skatinamųjų stipendijų pokyčių bei socialinių garantijų dirbusiems studentams;
  • Lietuvos studentų sąjungos stiprinimas tobulinant savivaldų narių kompetencijas ir stiprinant savivaldų tarpusavio ryšius.

Susipažinkite su kandidato dokumentais

Eigirdas Sarkanas

Organizacijos prezidentas bus renkamas kovo 2 d. (šeštadienį) Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje (T. Ševčenkos g. 31, Vilnius) vyksiančioje Lietuvos studentų sąjungos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijoje. Renginyje Studentų sąjungos prezidentas pristatys Sąjungos metų veiklos ataskaitą, o Priežiūros komiteto nariai – finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą. Konferencijos metu taip pat bus renkami Priežiūros komiteto nariai bei tvirtinama ilgalaikė organizacijos pozicija dėl socialinės dimensijos. Konferencijos darbotvarkės projektas