Preloader

Lietuvos studentų sąjunga atnaujino savo socialinės dimensijos aukštajame moksle gaires

Lietuvos studentų sąjunga atnaujino socialinės dimensijos aukštajame moksle vizijos gaires. LSS socialinės dimensijos sąvoką aiškina kaip įtraukią aukštojo mokslo aplinką, kuri atitinka bendruomenės poreikius, sudaro palankias ir lygias sąlygas. Socialinės dimensijos vizijos gairėmis siekiama, kad kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo jį supančios aplinkos, ekonominių, socialinių, kultūrinių ir (ar) geografinių veiksnių turėtų galimybę realizuoti save visuose aukštojo mokslo proceso etapuose: sėkmingai įstoti į aukštąją mokyklą, joje studijuoti, įgyti išsilavinimą bei jį realizuoti po studijų.  

Vizijos gairės padeda judėti platesnio įgyvendinimo link

Š. m. birželio mėnesį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pasitvirtino socialinės dimensijos aukštajame moksle projektą. Lietuvos studentų sąjunga gaires naujinimo procesą pradėjo jau pavasarį, todėl Ministerijos projektas buvo išanalizuotas ir atkreiptas dėmesys į  ŠMSM planus. Vienija bendras tikslas – apibrėžti socialinės dimensijos aukštajame moksle įgyvendinimą.

Lietuvos studentų sąjunga pabrėžia, kad socialinės dimensijos idėjas galima įgyvendinti tik parengus valstybinę strategiją, kuri būtų nuosekliai finansuojama, ir vykdant politiką, kuri sudarytų teisines prielaidas tobulinti aukštojo mokslo prieinamumą, derinant tai su bendrojo lavinimo sistema, akademinio personalo ir individo asmeniniais įsipareigojimais.

Su barjerais studentai susiduria dar iki stojimo į aukštąjį mokslą, todėl reikia atkreipti dėmesį į barjerų sumažinimą dar bendrojo ugdymo etape. Pasak LSS viceprezidentės Ievos Vengrovskajos į procesą reikia įtraukti visas suinteresuotas šalis.

„Barjerai gali būti įvairūs: finansiniai sunkumai, nepatenkinti individualūs poreikiai, kylantys iš negalios, informacinių technologijų stoka, trūksta informacijos apie švietimo galimybes po mokyklos. Todėl valstybė turi investuoti į aukštąsias mokyklas, kadangi jos turi nuolatos tobulėti, kad būtų pasirengusios priimti studentus patenkančius į socialinės dimensijos grupes“, – teigia I. Vengrovskaja.

Siūloma dar viena socialinė  grupė, patenkanti į socialinės dimensijos sąvoką

LSS atnaujintose socialinės dimensijos vizijos gairėse išskyrė 4 svarbiausias studentų grupes, patenkančias į socialinės dimensijos sąvoką. ŠMSM savo plane įvardijo tris socialines grupes, kurios sutampa su Sąjungos išskirtomis grupėmis, t. y., asmenys, kurie yra iš jautrios socialinės-ekonominės aplinkos, studentai, turintys individualių poreikių, kylančių dėl negalios, bei vyresnio amžiaus stojantieji į aukštąsias mokyklas.

Diskutuojant darbo grupėje, buvo prieita prie išvados, kad studentai, patiriantys diskriminaciją lyties pagrindu turi būti išskirta, kaip ketvirtoji studentų grupė, patenkanti į socialinės dimensijos sąvoką.

Sąjungos atstovė I. Vengrovskaja tiki, kad šią grupę svarbu įtraukti, atsižvelgiant į kitų šalių praktikas: „Tai pakankamai nauja tema mums, kaip Sąjungai, tačiau matydami, kad diskriminacija lyties pagrindu yra opi problema Lietuvoje, nusprendėme įtraukti šią grupę į vizijos gaires. Labai svarbu kalbėti apie tai, su kokiomis problemomis susiduria asmenys, patenkantys į šią socialinės dimensijos grupę, todėl įsivardinome, ką turėtume daryti aukštosios mokyklos, studentų savivaldų bei valstybiniu lygmeniu, siekiant sumažinti diskriminaciją. Taip siekdami, kad kiekvienas aukštojo mokslo dalyvis jaustųsi saugiai ir nepatirtų diskriminacijos lyties pagrindu“.

Su socialine dimensija aukštajame moksle susiduria daugelis studentų

Socialinė dimensija, nors ir suskirstyta į socialines grupes, tačiau daugelis studentų patenka į socialinės dimensijos sąvoką įvairiais aspektais. I. Vengrovskaja pastebi, kad ne visi studentai supranta, kad socialinė dimensija yra aktuali kiekvienam aukštosios mokyklos bendruomenės nariui.

„Nors išskiriame 4 studentų grupes, turime nepamiršti, kad yra ir daugiau grupių, patenkančių į socialinės dimensijos sąvoką. Socialinėje dimensijoje dalyvauja kiekvienas aukštojo mokslo bendruomenės narys, kuris susiduria su barjerais ar problemomis studijuojant. Todėl svarbu suprasti, kad kiekvienas galime prisidėti prie aukštojo mokslo aplinkos gerinimo“, – teigia I. Vengrovskaja.

Paruoštos gairės padės Sąjungai tikslingai tęsti socialinės dimensijos aukštajame moksle įgyvendinimo darbus. Su gairėmis susipažinti galite čia.