Preloader

Kokie buvo 2023 metai Lietuvos studentų sąjungai?

Pasibaigus darbingiems 2023 metais, norime pasidalinti su jumis, su kokiais klausimais ir iniciatyvomis Sąjunga dirbo pernai. 

Studijų kokybė

2022–2023 metais LSS vykdė tyrimą apie akademinį sąžiningumą. Rezultatai, lyginant su ankstesniais tyrimais, gerėjantys, tačiau dar yra kur tobulėti. Šiuo metu Sąjunga rengia akademinio sąžiningumo rekomendacines gaires, kuriomis pasidalins su aukštosiomis mokyklomis.

2023 metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) iniciatyva prasidėjo kolegijų reorganizavimo procesas, kurio metu silpniau įvertintos ar mažai studentų renkančios kolegijos jungiasi prie stipresnių. Sąjunga, siekdama atliepti studentų lūkesčius vykstančioje reformoje, parengė savus kriterijus, kuriais vadovaujantis teikė pastabas ŠMSM planui. Reorganizavimo procesas vis dar tęsiasi, tačiau jam pasibaigus iš 12 Lietuvos kolegijų turėtų likti 7.

Praėjusiais metais buvo dirbama su dirbtinio intelekto panaudojimo aukštajame moksle klausimu. Kol kas ši tema dar yra „pilkojoje zonoje“ Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau Sąjungos nuomone, tinkamai naudojantis dirbtinio intelekto įrankiais, galima išgauti kūrybiškų ir naudingų rezultatų mokymosi procesui.

Studijų aplinka ir procesas

Pradėtas spręsti studentų nubyrėjimo klausimas. Sąjunga išleido poziciją studentų nubyrėjimo klausimu: vykdoma aukštųjų mokyklų ir studentų savivaldų akademinės, socialinės ir finansinės paramos bei pagalbos analizė, kuriamos pagalbos tobulinimo rekomendacijos aukštosioms mokykloms ir studentų savivaldoms. Šia analize ir rekomendacijomis siekiama sutarimo dėl nacionaliniu mastu taikomų kriterijų studentų nubyrėjimui stebėti ir valdyti. 

Atnaujintos LSS socialinės dimensijos gairės. Sąjunga išskyrė 4 pagrindines grupes, patenkančias į socialinės dimensijos sąvoką: asmenys, kurie yra iš jautrios socialinės-ekonominės aplinkos, studentai, turintys individualių poreikių, kylančių dėl negalios, 30 metų ir vyresni studentai ir studentai patiriantys diskriminaciją lyties pagrindu.

2024 metais aukštosios mokyklos galės pačios koreguoti stojamąjį balą. Lietuvos studentų sąjunga išsakė savo poziciją – stojamąjį balą palikti tokį patį, koks yra dabar. Taip pat įsitraukta į klausimą dėl 2024 m. antrosios konkursinės eilės stojant į aukštąją mokyklą, siekiant apibrėžti taikomus kriterijus.

Karo Tarnyba 

Praėjusiais metais buvo dirbama su privalomosios karo prievolės klausimu. Sąjunga diskusijų ir susitikimų su Krašto apsaugos ministerija (KAM) metu akcentuodavo, jog studentai neturėtų būti šaukiami studijų metu, o norint didinti aktyvųjį rezervą, turėtų būti judama link visuotinio šaukimo iš karto po mokyklos. 

Siekiant kuo geresnių sąlygų studentams, LSS dalyvavo susitikimuose su KAM, kitomis jaunimo organizacijomis ir aukštosiomis mokyklomis, teikė derinimo raštus, siekiant ištransliuoti studentų poziciją bei siūlyti alternatyvas.

Atstovaujama studentams įvairiose institucijose

2023 metais LSS dalyvavo posėdžiuose, konferencijose, susitikimuose, kuriuose atstovaujama studentų interesams. LSS padeda studentams spręsti ginčus ir ginti studentų teises įvairiose institucijose.

Sąjungos atstovai dalyvavo konferencijose, kuriose kėlėsi kompetencijas ir plėtė savo ryšių ratą. Pagrindinės konferencijų tematikos: lyčių lygybė, seksualinis priekabiavimas ir prevencija, negalia, psichologinė studento gerovė, dirbtinio intelekto naudojimas. Taip pat dalyvavome tarptautiniame projekte FOCI (Future-proof Criteria for Innovative European Education) kaip patariamoji organizacija, siekiant plėtoti European Degree Label idėją.

Bendradarbiavimas ir tobulėjimas 

2023 metais įvykdytas mokymų ciklas: „Startuok. Veik. Vadovauk“. Kompetencijas kėlėsi studentų savivaldų pirmamečiai, aktyvūs nariai, koordinatoriai ir savivaldų lyderiai. Mokymus vedė LSS biuras, alumni ir kiti Sąjungos draugai.

Lapkričio 17 dieną studentai šventė studentų dieną. Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje studentai rinkosi į eisenas ir nešini plakatais transliavo savo problemas. Galime pasidžiaugti, kad eisenos atkreipė visuomenės dėmesį ir tikimės, kad mūsų problemos bus išgirstos.

Bendradarbiavimas vyko ne tik su Lietuvos studentiškomis organizacijomis, bet ir su Europos. Praėjusiais metais LSS ne tik aplankė savo draugus Europos ir Baltijos šalių studentiškų organizacijų susitikimuose bei Europos Sąjungos Taryboje, bet ir mes turėjome garbę organizuoti Šiaurės šalių studentiškų organizacijų susitikimą pas mus, Vilniuje. 

LSS biure įvyko nemažai pokyčių. 2023 metais prie biuro prisijungė 6 nauji darbuotojai: viceprezidentė Ieva Vengrovskaja, socialinių ir akademinių reikalų vadovė Gabija Juzėnaitė, ugdymo koordinatorė Kotryna Rajeckaitė, narystės koordinatorius Mantas Gutauskas, LSP projekto vadovė Rūta Degutytė ir biuro vadovas Titas Gomas.