Preloader

Kartu su švietimo ir mokslo viceministru aptartos studentų socialinės problemos

unnamed (1)Šiandien Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovai susitiko su Švietimo ir mokslo viceministru Giedriumi Viliūnu. Susitikimo metu buvo pristatytos studentų patiriamos socialinės problemos, bei pasiūlyti sprendimo būdai.

Lietuvos studentų sąjunga tiki, kad vykdant esmines Lietuvos aukštojo mokslo sistemos reformas – konsoliduojant Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą ir pertvarkant finansavimo modelį, yra būtina pažvelgti ir į studentų socialinę padėtį, kuri yra tiesiogiai susijusi su studijų sėkme ir pasiekiamais studijų rezultatais.

Tai, kad Lietuvos studentų socialinė padėtis nėra pavydėtina pagrindžia tiek tarptautiniu mastu vykdomi „Eurostudent“ tyrimai, tiek duomenys renkami Lietuvoje aukštąjį mokslą tiriančių institucijų. Pavyzdžiui, „Eurostudent“ 2015-2016 metų duomenimis Lietuvos studento patiriamos vidutinės išlaidos per mėnesį yra 415 eurų. Vidutinės studento pajamos per mėnesį siekia 429 eurus, tačiau 55,1 procentą gaunamų pajamų studentas gauna iš tėvų, jo uždirbamos pajamos, kurios nebūtinai yra iš darbo santykių, sudaro 36,4 proc., o  iš valstybės studentas gauna tik 5,5 procento. Remiantis šiais statistiniais duomenimis yra būtina imtis esminių pokyčių Lietuvos studentų socialinės padėties gerinimui.

Lietuvos studentų sąjunga mano, kad ryšys tarp studento socialinės padėties ir jo studijų pasiekimų yra neabejotinas. Lietuvoje šis ryšys ypatingai gerai atsiskleidžia žvelgiant į vienu metu studijuojančių ir dirbančių asmenų skaičių. MOSTA duomenimis, 2016 metais dirbo 30 proc. bakalauro ir 65 proc. magistro studijų pakopos studentų. 75 proc. bakalauro ir 84 proc. magistro studentų iš dirbančiųjų dirba tam, kad pragyventų, o beveik 40 proc. dirbančių studentų negalėtų sau leisti studijuoti jei nedirbtų. Kas ketvirtas studentas teigia patiriantis labai rimtus arba rimtus finansinius sunkumus. Natūralu, kad Lietuvos studentai, kurie sulaukia menkos finansinės paramos iš valstybės ieško papildomų lėšų šaltinių vien tam, kad galėtų studijų metu padengti būtinas, kasdienes išlaidas. Verta pastebėti, kad ši tendencija Lietuvoje tik stiprėja: aukštosios mokyklos, atsižvelgdamos į tokių studentų gausą formuoja vis lankstesnius studijų modelius, taiko įvairesnes išimtis ir tai savaime nėra blogai. Tačiau tokie pokyčiai lemia tai, kad studentų tarpe plinta supratimas, jog vienu metu studijuoti ir dirbti yra įprasta ar netgi siektina – darbo pradeda ieškoti ir asmenys kuriems papildomas pajamų šaltinis nėra būtinas. Retais atvejais asmenų studijuojančių aukštosiose mokyklose ir dirbančių pilnu etatu studijų pasiekimai nenukenčia. Daugeliu tokių atvejų aukštosios mokyklos taiko išimtis ne tik studijų eigai, bet ir studijų sudėtingumui, reiklumui. Padėties gerinimas yra aktualus ir neatidėliotinai spręstinas klausimas.

Lietuvos studentų sąjunga teigia, jog labiausiai dėmesį reikėtų atkreipti:

1. Stipendijų didinimą – šiuo metu egzistuojanti skatinamoji stipendija yra priemonė ne studentų socialinei padėčiai gerinti, bet jų tarpusavio konkurencijai skatinti. Kiekvienam studentui yra būtina valstybės parama skirta ne konkurencijai skatinti, o tam, kad užtikrinti studentui tokį pajamų lygį, kuris leistų patenkinti bent minimalius pragyvenimo poreikius. Stipendiją turėtų gauti kiekvienas studentas;

2. Paskolų sistemos pertvarką – vienas iš būtinų socialinio studijų modelio elementų turėtų būti valstybės remiamos paskolos skirtos pragyvenimo išlaidoms padengti. Šiuo metu egzistuojantį šių paskolų teikiamą modelį reikėtų patobulinti užtikrinant gražinimą be palūkanų ir jos atidavimą siejant su darbo užmokesčiu.

3. Bendrabučių padėties gerinimą – kiekvienas studentas turėtų turėti galimybę apsigyventi aukštosios mokyklos administruojamame bendrabutyje, tokia galimybė gyventi bendrabutyje ne tik sumažina studentų patiriamas išlaidas (ypatingai Vilniuje, Kaune), bet ir sukuria prielaidas studentui aktyviau įsitraukti į aukštosios mokyklos akademinę bendruomenę. Turi būti vykdoma reali bendrabučių renovacija, apimanti ne tik išorės, bet ir vidaus sąlygų gerinimą arba statomi nauji bendrabučiai.

Susitikimo metu nuspręsta, kad artimiausiu metu Lietuvos studentų sąjunga deleguos atstovus į ministerijos formuojamas darbo grupes, kurios yra skirtos parengiamiesiems darbams studijų kokybei ir socialinei dimensijai kelti. Tikime, jog tolimesni procesai padės pagerinti esamą studentų socialinę padėtį.