Preloader

Kaip atrodytų studentiškas judėjimas dabar, jei šiuo metu Lietuva nebūtų laisva?

Šiandien, minint sausio 13-ąją, kviečiame susipažinti su LSS bendruomenės narių pamąstymais apie tai, kaip atrodytų studentiškas judėjimas dabar, jei šiuo metu Lietuva nebūtų laisva?

LSU SA prezidentas Paulius Kučas:

Sunkus klausimas, į kurį vienareikšmiško atsakymo nėra. Jeigu mane perkeltų į kokį paralelinį pasaulį, nors ne, joks čia paralelinis pasaulis – už sienos, visai netoli mūsų (Baltarusija) yra puikiausias pavyzdys, kaip atrodytų studentiškas judėjimas Lietuvoje. Prispaustas, be didelės žodžio laisvės, norintis pokyčių ir bijantis veikti… 

Visgi, matant neteisybę kantrybė išsenka ir prasideda revoliucija. Studentai drąsiai eina į gatves, protestuoja, nors ir yra masiškai suimami – vis tiek skleidžia laisvės žodį. Jų noras pokyčiams yra didesnis už baimę ar priespaudą. Jiems nebereikia tos pačios ydingos tvarkos, jie nori šalies, kurioje galėtų be suvaržymų gyventi ir kurti. Šis laisvės kelias Baltarusijos studentams yra ir bus sunkus, bet jie pasieks savo. Tikiu, kad ateis diena, kai Baltarusios studentai galės lygiai taip pat džiaugtis laisvės vaisiais, kaip ir Lietuvos studentai, bet tam prireiks laiko, galbūt net tų pačių 30-ies metų.

 

LAJM SA prezidentė Arina Dumčiūtė:

Mano nuomone, jei Lietuva šiandien nebūtų laisva, Studentiškas judėjimas būtų sukaustytas, tačiau mūsų tikėjimas ir noras būti laisviems, šiandien esanti galimybė laisvai reikšti savo nuomonę, būtų didžiausias tikslas. Siekiant šio tikslo kartu, pasiektume visko – galimybės drąsiai kalbėti, norėti pakitimų, reikšti savo nuomonę bei kartu judėti tolyn. Bendromis jėgomis ir einant viena kryptimi, gal ne lengvu keliu, tačiau stengtumėmes ne tik dėl savo, bet ir kitų Studentų gerumo.

 

KK SA prezidentė Eglė Jurevičiūtė:

Mūsų karta gyvena asmeninių siekių įgyvendinimo, savirealizacijos ir laisvės amžiuje. Daugeliu atvejų mes nebegalime įsivaizduoti, ką reiškia, kuomet sprendimai yra priimami už mus. Studijos – vienas mums puikiai pažįstamų asmeninių pasirinkimų, kuriuos priėmėme mes. Žinoma, nutinka, kad mūsų sprendimai priverčia klysti, gręžtis atgal, dvejoti ar net viską pradėti iš naujo. Tai, kas šių pasirinkimų lauke dėjosi prieš tris dešimtmečius, atrodo ganėtinai planingai – jaunam žmogui nereikėjo svarstyti, jis jau seniai žinojo, kur links, o visi aplinkui tai dar geriau žinojo. Tai yra nuspręsta už jį. Karjeros galimybės? Viskas nuspręsta už jį. Nei minutės sudvejoti ar atsigręžti atgal. Klysti ar viską pradėti iš naujo? Buvo sakoma, kad tais laikais niekas neklydo (ir naujų pradžių nebuvo), bet niekas per daug apie tai ir negalvojo, tik stūmė asmenines ambicijas šonan, kartais net netikėjo savimi, o svarbiausia – laisve.

 

VIKO SA prezidentas Karolis Vasiliauskas:

Studentiškas judėjimas socialistinėje Lietuvoje būtų komplikuotas. Studento laisvės nebuvimas, kasdienis teroras ir persekiojimas, būtų tai, kas varžytų ne tik studento, bet ir piliečio žodžio laisvę. Lietuvių stiprybė yra ta jėga, kuri vienija. Žvelgiant į lietuviškos spaudos draudimą, Kalantos susideginimą, šie įvykiai priešingai, tik skatina mūsų tautiškumą. Manau, kad jeigu Lietuva nebūtų laisva, studentiškas judėjimas vis tiek būtų, kadangi vieša kova už studento, piliečio laisvę buvo ir bus Lietuvių tautos išskirtinumas!