Preloader

Ką LSS nuveikė 2020

Kviečiame skaityti apie svarbiausius 2020 m. nuveiktus LSS darbus, siekiant užtikrinti visapusiškai sėkmingas studijas.

#Rūpestis studentų finansine padėtimi

Tiek LSS, tiek tarptautiniai tyrimai rodo, jog studentams neretai tenka derinti darbą su studijomis, dėl ko nukenčia jų akademiniai rezultatai. Nepaisant to, kad studentai sudaro nemažą dalį darbo rinkos, dar 2019 m. spalio mėnesį Konstitucinis Teismas konstatavo, jog galiojusi tvarka, kuomet nedarbo draudimo išmokas galėjo gauti tik ištęstinių studijų studentai, buvo antikonstitucinė bei diskriminacinė nuolatinių studijų studentų atžvilgiu. Balandžio mėnesį Seimas galutinai pritarė Užimtumo įstatymui, kuriuo visiems sukaupusiems reikiamą darbo stažą studentams užtikrinama teisė į nedarbo draudimo išmoką – užsiregistravę Užimtumo tarnyboje, kaip ir kiti darbo netekę ar ieškantys asmenys, studentai gali gauti valstybės paramą.

Šiemet taip pat galime džiaugtis ir priimtu sprendimu, kurį pavyko pasiekti bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Studentų atstovybe – padvigubėjusiomis socialinėmis stipendijomis bei praplėstu jų gavėjų ratu.

Taip pat savo veikla siekiame, kad diskriminacija ištęstinių studijų studentų atžvilgiu dėl viešojo transporto lengvatų būtų panaikinta, todėl dedame visas pastangas, kad jiems kuo greičiau būtų suteiktos viešojo transporto lengvatos.

#Rūpestis studentų psichikos sveikata

Inicijuoti pokyčius dėl studentų psichikos sveikatos gerinimo pradėjome gerokai anksčiau nei šalyje paskelbus karantiną. Dėl egzistuojančio didžiulio psichologinės pagalbos studentams poreikio, šiuo metu LSS inicijuoja susitarimo tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovų ir LSS pasirašymą, kuriuo siekiama, kad aukštosios mokyklos, su LSS pagalba, įsipareigotų didinti psichologinės pagalbos prieinamumą studentams bei vykdyti prevencines veiklas, kurios prisidėtų prie studentų psichikos sveikatos gerinimo.

2019 m. pradžioje LSS įvertino psichologinio konsultavimo poreikį Lietuvos aukštosiose mokyklose ir, atsižvelgiant į rezultatus, inicijavo bei įgyvendino projektą „Sistemingo studentų psichinės sveikatos stiprinimo programa Lietuvos aukštosiose mokyklose“, kurio tikslas – skatinti psichologinio konsultavimo paslaugų ir emocinės paramos plėtrą studentams, užtikrinant kvalifikuotą pagalbą Lietuvos aukštosiose mokyklose ir įgyvendinti prevencines veiklas, skatinančias geresnę studentų psichikos sveikatą bei kuriančias ir puoselėjančias teigiamą psichologinį klimatą aukštosiose mokyklose. Studentams buvo teikiamos nemokamos specialistų konsultacijos, vyko seminarai bei kiti užsiėmimai. Kovo mėnesį šalyje paskelbus karantiną ir perėjus prie nuotolinio mokymo(si), visos veiklos buvo sėkmingai perkeltos į nuotolinę erdvę ir sulaukė dar didesnio susidomėjimo.

Rūpintis savijauta svarbu, todėl jei jaučiate nerimą, baimę ar kitus sudėtingus jausmus, kviečiame nebijoti ir kreiptis pokalbiui (arba konsultacijai) į savo aukštosios mokyklos psichologą arba į Visuomenės sveikatos biurą.

 

#Rūpestis studijų procesu ir jo kokybe

LSS nuolat siekia, kad aukštasis mokslas Lietuvoje būtų kokybiškas, o studentai patenkinti procesu ir rezultatais. Šiemet galime pasidžiaugti tuo, jog buvo patvirtintos gairės dėl dėstytojų kompetencijų tobulinimo, kurių viena dalių yra skaitmeninės kompetencijos, itin aktualios pandemijos kontekste, vykstant nuotolinėms studijoms.

Ne paslaptis, kad studijas perkėlus į nuotolinę erdvę ir pasikeitus gyvenimo ritmui, susiduriame su įvairiais iššūkiais, tokiais kaip sąžiningumas atsiskaitymų metu, bendrabučių apmokestinimas, finansinės problemos, praktikų atlikimas bei baigiamųjų darbų rengimas ir kitomis, tačiau tiek pirmojo, tiek antrojo karantino metu, LSS, atsižvelgiant į Tavo ir kitų studentų poreikius, stengiasi, kad viskas vyktų kuo sklandžiau.

#Tyrimai

Siekiant kokybiškai Tau atstovauti, mums būtina išsiaiškinti poreikius ir lūkesčius. Dėl šios priežasties, reguliariai atliekame įvairius tyrimus, kurių pagrindu yra formuojamos LSS pozicijos bei pasiūlymai.

Šiemet daug dėmesio skyrėme studentų pasitenkinimui nuotolinėmis studijomisstudentų, turinčių negalią, poreikių vertinimui, identifikavome ir 2020 m. pradžioje paskelbėme problemas, su kuriomis susiduria doktorantai bei problemas, atsiradusias dėl pandemijos. Šiuo metu atliekame tyrimą, kuriuo siekiama įvertinti, kaip studentams sekasi derinti darbą ir studijas.

Tikimės, kad gavęs kvietimą dalyvauti viename iš LSS tyrimų, neatsisakysi to padaryti, nes Tavo nuomonė mums yra svarbi ir reikalinga.

Jei turi pasiūlymų ar pastebėjimų, visuomet gali susisiekti su mumis elektroniniu paštu info@lss.lt ar socialiniuose tinkluose.