Preloader

Joana Jasilionytė: Bendrabučių kokybės standartas

Dažnai socialinėje medijoje galima išvysti įvairius studentų įrašus ar straipsnius apie tragikomiškas bendrabučių gyvenimo sąlygas: krentančios lubos, pelėsis, tapęs interjero dalimi, bei kambario apdaila, nesikeičianti nuo bendrabučio pastatymo dienos. Liūdniausia šioje vietoje yra tai, kad aukštosios mokyklos siūlydamos ir leisdamos studentams gyventi tokiomis sąlygomis ne tik negerbia savo akademinės bendruomenės narių, bet kartu ir pasinaudoja studentų padėtimi. Žinoma, negaliu neigti fakto, kad egzistuoja ir renovuoti bendrabučiai, kuriuose studentams yra suteikiamos puikios gyvenimo sąlygos.

Bendrabučių kokybės standartas (BKS) yra skirtas ne tik apibrėžti aukštųjų mokyklų teikiamų apgyvendinimo sąlygų minimalius reikalavimus (higienos normų atitikimas, tvarkingas inventorius ir pan.), bet ir įvertinti Lietuvoje esančių bendrabučių kokybės ir kainos santykį. Būtent šio įrankio pagalba, bus galima objektyviai įvertinti dabartinę bendrabučių situaciją, teikti rekomendacijas aukštosioms mokykloms bei dalintis geraisiais pavyzdžiais, taip prisidedant prie orių gyvenimo sąlygų studentams užtikrinimo.

BKS šiuo metu yra rengimo stadijoje. Iš 14 studentų savivaldų atstovų sudaryta darbo grupė atlieka kokybės kriterijų formulavimo baigiamuosius darbus bei neužilgo pradės kurti vizitacijų aprašus.

Vykdomų vizitacijų metu pagal parengtą standartą bus vertinami bendrabučių kambariai, infrastruktūra, bendrosios patalpos. Po vizitacijų bus atliktas informacijos sisteminimas, parengtos vertinimo analizė bei išvados ir teikiamos rekomendacijos aukštosioms mokykloms. Taip pat bus sudaromas veiksmų planas, kokių priemonių reiktų imtis, kad aukštosios mokyklos atsižvelgtų ir įgyvendintų pateiktas rekomendacijas.