Preloader

Įvyko LSS Tarybos mokymai „Vadovauk“

Liepos 3-5 dienomis vyko Lietuvos studentų sąjungos (LSS) Tarybos mokymai „Vadovauk“, kuriuos vainikavo sekmadienį vykęs Tarybos posėdis. Prie mokymų prisijungė ir LSS Valdybos nariai.

Pirmąją mokymų dieną dalyviai pradėjo baidarių žygiu

Plaukdami po du, LSS Tarybos ir biuro nariai diskutavo apie studentiško judėjimo prasmę ir esmę, sprendė įvairias studentų problemas, dalinosi patirtimi bei kalbėjosi apie organizacijos strategijos bei veiklos planų organizavimą. 

Antroji mokymų diena buvo skirta nagrinėti dvi pagrindines temas

Pirmoji tema – tai Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) projektų fondo nuostatos. LSS Taryba mokymų metu rengė ŠMSM projektų fondo nuostatų pakeitimus. Taip pat buvo formuluojami LSS pasiūlymai, kaip būtų galima patobulinti projektą, sumažinti biurokratinę naštą, padaryti fondą paprasčiau administruojamą ir lankstesnį.

Antroji mokymų tema – artėjantys LR Seimo rinkimai. Siekiant LSS įsitraukimo į pasiruošimą rudenį vyksiantiems LR Seimo rinkimams, Tarybos nariai kalbėjosi apie švietimo politiką ir jos atspindėjimą politinių partijų programose bei aptarė esminius tikslus, siekiant gerinti studentų bei aukštojo mokslo būklę.

Sekmadienį įvyko LSS Tarybos posėdis

LSS Tarybos posėdžio metu buvo pristatytos LSS veiklos bei finansų ataskaitos už 2020 03 – 2020 06 laikotarpį bei diskutuojama apie LSS savivaldų iniciatyvų fondo nuostatus, su kuriais greitu metu galėsite susipažinti LSS internetiniame puslapyje. LSP projekto vadovas Deividas Gudiškis pristatė klausimą dėl naujos LSP išdavimo sistemos, o socialinių ir akademinių reikalų vadovė Joana Jasiulionytė darbo grupės jau atliktą ir dar planuojamą atlikti darbą rengiant naują LSS strategiją. LSS prezidentas Eigirdas Sarkanas pristatė studentų savivaldų priežiūros organų veiklos rekomendacijas, kurias patvirtino LSS Taryba. 

Taip pat LSS Tarybos posėdžio metu vienerių metų kadencijai išrinkta naujoji LSS Valdybos narė Samanta Bulovaitė.