Preloader

Išrinkta naujoji LSS Valdyba

Kovo 7 d. ISM universitete vyko Lietuvos studentų sąjungos Tarybos posėdis, kurio metu buvo išrinkta naujoji LSS Valdyba.

Dviejų metų kadencijai išrinktas buvęs Lietuvos sporto universiteto studentų atstovybės prezidentas Aurelijus Gutas, taip pat kadenciją baigusi Lietuvos sveikatos ir mokslo universiteto studentų atstovybės prezidentė Danielė Bučinskaitė bei Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės Alumni Vytautas Kučinskas.

Vienerių metų kadencijai išrinktas Matas Povilauskas – buvęs Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės prezidentas bei Lukas Kijauskas – buvęs Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės prezidentas.

LSS Valdybą sudaro 7 nariai – Prezidentas (pagal pareigas) ir 6 Taryboje išrinkti tikrųjų LSS narių esami ar buvę nariai, tad ateinančio LSS Tarybos posėdžio metu bus renkamas dar vienas Valdybos narys vienerių metų kadencijai. Valdybos sudėtis kasmet atnaujinama renkant 3 (tris) narius.

Visi naujai išrinkti nariai jau ne vienerius metus yra Lietuvos studentų sąjungos dalis. Jų sukaupta patirtis bus naudinga stiprinant organizaciją bei jos vaidmenį priimant nacionalinės reikšmės sprendimus.